Folkeoplysningens Telt 2019
Folkemøde Bornholm

Folkeoplysningens Telt 2019

Indholdsfortegnelse

Redaktionel dato: 7. april 2020

Folkeoplysningens Telt - Program 2019

Som de foregående år stillede DFS Folkeoplysningens Telt til rådighed for vores medlemsorganisationer på Folkemøde Bornholm.

Det valgte 18 af dem at gøre brug af. Nogle af dem bød ind med flere arrangementer, og rigtig mange events var baseret på samarbejder, både medlemsorganisationer indbyrdes og med andre organisationer.

Folkeoplysningens Telt lå på Cirkuspladsen.

Torsdag den 13. juni
13:00 - 14:00 Klimaambassadør
Arrangør: AOF Bornholm
Debat - Klima og energi
Debat om AOFs klimaambassadør med udgangspunkt i FN's verdensmål 13 klimaindsats.

14:15 - 15:15 Viden om sundhed - i fremtiden?
Arrangør: Komiteen for Sundhedsoplysning, Rådet for Bedre Hygiejne
Debat - Sundhed, omsorg og forebyggelse - Børn, unge og undervisning
Sundhedskompetencer er afgørende for livets valg - så hvilke skal vi bruge mod og efter 2030?

15:30 - 16:30 Spil: Klodens Dilemma - kan du redde verdens klima?
Arrangør: FN-Forbundet, Højskolerne, Grundtvigs Højskole, LOF - Liberalt Oplysning Forbund
Workshop - Klima og energi - Miljø og fødevarer
Vær med til at træffe afgørende beslutninger om verdens klima.

16:45 - 17:45 Mangfoldighed eller polarisering?
Arrangør: Dansk Folkeoplysnings Samråd
Hvordan styrker folkeoplysning sammenhængskraften i et mangfoldigt eller polariseret Danmark?

Fredag den 14. juni
09:00 - 10:00 Politikerportræt gennem ord og penselstrøg
Arrangør: Fora, FOF, DOF, LOF, AOF Danmark
Foredrag/tale/interview - Kultur, medier og idræt - Uddannelse og forskning
Mogens Jensen (A) portrætteres gennem samtale og med hjælp fra Danmarks bedste portrætmaler

10:30 - 11:30 Sprogpolitiet
Arrangør: Dansk Kvindesamfund
Debat - Kultur, medier og idræt - Andet
Sex eller voldtægt? Debat om spændingsfeltet mellem rettigheder, ytringsfrihed, censur og click-bait

11:50 - 12:50 Kunstig intelligens og ægte mennesker
Arrangør: Dansk Kvindesamfund
Debat om kunstig intelligens, ubevidst bias & stereotypers indvirkning på den teknologiske udvikling

13:30 - 14:30 Rollespil: Hvem skal redde flygtningene?
Arrangør: Efterskoleforeningen og DEO
Workshop - EU og udenrigspolitik - Børn, unge og undervisning
Kom og tag del i EU-forhandlingerne

14:50 - 15:50 Kan selskabsskatten redde Afrika?
Arrangør: Demokrati i Europa Oplysningsforbundet, Mellemfolkeligt Samvirke
Debat - EU og udenrigspolitik - Økonomi, finans og skat
Debat om EU's og virksomhedernes ansvar for fair skat i Afrika

16:30 - 17:30 Slap nu af!! med al den læsning og litteratur
Arrangør: Danmarks Biblioteksforening og Danmarks Biblioteker
Debat - Kultur, medier og idræt - Børn, unge og undervisning
Læsning er al lærings moder og en unik kilde til oplevelser. Men børn læser mindre. Hvad gør vi?

17:50 - 18:50: Hvem må eje vores oplysninger og infrastruktur - må Huawei?
Arrangør: Atlantsammenslutningen og IDA
Detaljer følger

Lørdag den 15. juni
09:00 - 10:00 Gennem ild og vand
Arrangør: Folk & Sikkerhed
Foredrag/tale/interview - Forsvarspolitik - EU og udenrigspolitik
Kom og få et unikt indblik i hvad det vil sige at være udsendt for Danmark i krisesituationer.

10:30 - 11:30 USA og Danmark i den nye verdensorden
Arrangør: Atlantsammenslutningen
Debat - Forsvarspolitik
USA er Danmarks sikkerhedsgarant - hvordan sikrer vi dette samarbejde bedst?

11:50 - 12:50 Når internationalt samarbejde fungerer: Arktis
FN-forbundet, Atlantsammenslutningen
Debat - Demokrati og forvaltning - Andet
Kan vi forvente, at samarbejdet og stabiliteten varer ved?

13:30 - 14:30 Rollespil: Kampen om klimaet
Arrangør: Efterskoleforeningen og DEO
Workshop - Klima og energi - Børn, unge og undervisning
Kom og tag del i EU-forhandlingerne

14:50 - 15:50 Jorden vi lever af
Arrangør: Andelsgårde, Øko-net / Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis
Debat - Miljø og fødevarer - Klima og energi
Debat om vores kultur, landbrug, fødevareproduktion, og bud på nogle af løsningerne på klimakrisen

16:30 - 17:30 Fordums Forum
Arrangør: Dansk Kvindesamfund
Debat - Kultur, medier og idræt
Fordomme: fakta eller fake news?

17:50 - 18:50 Fra #MeToo til #HowTo
Arrangør: Dansk Kvindesamfund, Sex & Samfund
Workshop
Samtykke-hatten er den nye JA-hat!

Søndag d. 16. juni
10:00 - 11:00 EU - hvor skal vi hen?
Arrangør: Grundtvigsk Forum, Demokrati i Europa Oplysningsforbundet
Debat - EU og udenrigspolitik
Politiske udfordringer for EU-parlamentet: Hvor bevæger EU-politikken sig hen?