Folkeoplysningens Pris 2022
#folkeoplysningenspris

Folkeoplysningens Pris 2022

Indholdsfortegnelse

Hent og print flyer med QR-kode
Hent og print flyer med QR-kode
Lasse Langdahl
Kontaktoplysninger

Lasse Langdahl

Studentermedarbejder

Hils på Lasse

Email: lal@dfs.dk

Telefon: 33260370

Natacha Holst Hansen
Kontaktoplysninger

Natacha Holst Hansen

Souschef og politisk konsulent

Hovedopgaver: Politik og Udvikling, samt bæredygtighed

Hils på Natacha

Email: nah@dfs.dk

Telefon: 33260378

Redaktionel dato: 17. maj 2022

Dansk Folkeoplysnings Samråd uddeler Folkeoplysningens Pris for at fejre folkeoplysningen og den sammenhængskraft, som den skaber i samfundet. 

Prisen belønner et ekstraordinært folkeoplysende initiativ, der med stor gennemslagskraft har udviklet folkeoplysningen og skabt nye fællesskaber.

Prisen uddeles til en landsdækkende eller lokal forening eller organisation, der har været frontløber i at forfølge nye spor i folkeoplysningen.

Med prisen følger 10.000 kr., der er øremærket til at udbrede det folkeoplysende initiativ. Prisen uddeles for første gang den 6. oktober 2022 i Kulturhus Bunkeren i Aarhus til 'Folkeoplysningens Dag', der arrangeres af DFS.

 

De fire kriterier

1. Initiativet skal være ekstraordinært, hvor foreningen eller organisationen går forrest og skaber nye muligheder for folkeoplysningen.

2. Initiativet skal skabe nye former for fællesskaber, der bryder med vane- eller kassetænkning.

3. Initiativet skal udføres med en ’gennemslagskraft’, der får deltagerne til at engagere sig i en sag.

4. Initiativet skal udvikle folkeoplysningen og skabe reelle forandringer for mennesker til inspiration for andre folkeoplysende aktører.

#folkeoplysningenspris

Indstil din kandidat til Folkeoplysningens Pris

Q&A's

Hvem uddeler prisen? 

Dansk Folkeoplysnings Samråd, DFS – folkeoplysningens brancheorganisation.  

Hvem kan vinde prisen? 

En forening eller organisation, der har igangsat et folkeoplysende initiativ i foreningsregi. 

Hvem kan indstille kandidater?

Alle kan indstille kandidater.

Hvornår er indstillingsfristen?

Den 1. juli 2022.

Hvem udvælger vinderen? 

En jury nedsat af DFS udvælger vinderen blandt de indstillede kandidater. Juryens medlemmer er:

Bernhard Trier Frederiksen, Fora - Søren Børsting, Højskolerne - Adam Meinertz, Folk & Sikkerhed - Pia Sverdrup-Jensen, DAOS - Annemarie Balle, Folkevirke - Natacha Holst Hansen, DFS.

Hvor gammelt må initiativet være? 

Det folkeoplysende initiativ, der indstilles til prisen, skal fortsat være aktivt på indstillingstidspunktet.