Redaktionel dato: 7. april 2020
Morgener med mening - 2020

Tre gange bæredygtighed

I løbet af efteråret afholder DFS tre morgenmøderVi kalder dem for Morgener med Mening, og de kommer til at handle om bæredygtighed

Vi får bl.a. besøg af formanden for 2030-panelet, professor Steen Hildebrandt i november. 2030-panelet er sat i verden for at understøtte 2030-netværkets politiske arbejde, og det samlede mål er at fremme FN's Verdenmål for bæredygtig udvikling.  

Vi skal også diskutere biodiversitet, naturbevarelse og folkeoplysningens rolle heri 

Vi har fastlagt datoerne, men ikke de endelige programmer. De annonceres senere her på siden, hvor der også vil være mulighed for tilmelding. 

De 3 morgenmøder finder sted den første torsdag i måneden kl. 8.-8.45: 

  • 1. oktober 
  • 5. november 
  • 3. december 

Møderne foregår i DFS’ mødelokale på Gl. Kongevej fra kl. 8.-8.45. Carolina Magdelene Maier, sekretariatschef i DFS, modererer debatterne. Det er gratis at deltage, dog kræver det tilmelding. Det er endnu ikke muligt at tilmelde sig de enkelte arrangementer.  

Alle er velkomne til at deltage. 

Lars Bo Kaspersen, Kristian Lausten, formand, Venstres Ungdom, Jette Gottlieb, MF, Enhedslisten,

Lars Bo Kaspersen, Kristian Lausten, formand, Venstres Ungdom, Jette Gottlieb, MF, Enhedslisten,

Vinstue-debat om frivillighed og velfærd

Tre morgenmøder blev til ét eftermiddagsmøde på "Christian IV" i Indre By København.

Inden coronaen havde DFS planlagt tre Morgener med Mening om civilsamfund og stat. Dem måtte vi aflyse. 

Som erstatning for den planlagte møderække inviterede DFS til debat på Toga Vinstue den 12. juni om civilsamfundets opgaver og velfærdsstaten med Lars Bo Kaspersen, Kristian Lausten, formand, Venstres Ungdom, Jette Gottlieb, MF, Enhedslisten, og sekretariatschef i DFS, Carolina Magdalena Maier.

Se debatten på DFS' Facebook