Indholdsfortegnelse

Stine Hohwü-Christensen
Kontaktoplysninger

Stine Hohwü-Christensen

Udviklingskonsulent

Hovedopgaver: Politik og Udvikling, samt puljeansvarlig

Hils på Stine

Email: shc@dfs.dk

Telefon: 33260376

Redaktionel dato: 25. juni 2020

Morgener med Mening er morgenmøder til dig, der gerne vil starte dagen med meningsfuld debat

Til ’Morgener med Mening’ må du selv brygge kaffen og købe croissanten. Til gengæld lover vi dig en række knivskarpe oplæg og spændende perspektiver på alt fra bæredygtighed til døden. Programmet i efteråret 2021 byder på både kloge og meningsfulde ord om biodiversitet, entreprenørstaten, unges trivsel og synet på døden post-corona.

Du har mulighed for at stille dine meningsfulde spørgsmål på vores digitale morgenmøder fra kl. 09.00 – 09.45. Alle er velkomne til at deltage. Det er gratis, men tilmelding er nødvendigt.

September

Har corona-krisen ændret vores syn på døden?

På morgenmødet i september giver hospitalspræst på Rigshospitalet, Lotte Mørk, sit perspektiv på, hvordan den verdensomspændende corona-krise har ændret vores forhold til døden.

Kan man tale om, at corona har gjort døden mere nærværende, og at krisen har skubbet til en eksistentiel angst for det uundgåelige – nemlig at vi alle skal dø? Hør og se også Lottes bud på, hvordan vi bedst lever vores liv med døden som et grundvilkår.

Mødet foregik tirsdag den 10. september 2021.

Oktober

Hvordan har de unge det?

I oktober 2021 sætter vi de unges trivsel på programmet. Noemi Katznelson, professor og leder af Center for Ungdomsforskning på AAU CPH, tegner et billede af, hvad corona-nedlukningen betød for de unge. Hun sætter særligt fokus på de udsatte unge.

Vi skal også blive klogere på, hvordan vi som forældre, venner og ikke mindst folkeoplysende foreninger og skoleformer, bedst kan støtte de unges udvikling og trivsel i en tid, hvor samfundet genåbnes og vi nærmer os ’normale’ tilstande.

Mødet foregik mandag den 4. oktober 2021.

November

Har vi brug for en entreprenørstat?

På morgenmødet i november taler vi om folkestyrets tilstand. Ifølge Sigge Winther Nielsen, journalist og forsker, er der noget alvorligt galt med vores folkestyre og den måde, som politikerne arbejder på i dag. De politiske beslutninger går for hurtigt og den nødvendige faglige viden kommer ofte ikke i spil. Det fører til pseudopolitik.

Med begrebet ’entreprenørstat’ introducerer Sigge Winther en anden politisk vej. En vej, hvor man i højere grad inddrager relevante fagligheder. På mødet i november kan du høre og se Sigge Winther udfolde begrebet med et særligt blik på civilsamfundets rolle i politikudvikling.

Mødet foregik torsdag den 18. november 2021.

December

Skal vi sætte naturen fri?

I december skal vi tale om biodiversitet, når biolog Morten DD, chefkratlusker og museumsinspektør på Naturhistorisk Museum i Aarhus, giver sine perspektiver på, hvordan vi bedst passer på naturen og sikrer en summende og livlig biodiversitet.

Hvordan skaber vi de bedste vilkår for naturen? Er det via politiske direktiver og målsætninger om bestemt indhold, eller er der behov for at sætte naturen fri på dens egne præmisser? Vi skal også tale om, hvordan vi som enkeltindivider – og folkeoplysende foreninger – bedst kan hjælpe biodiversiteten på vej.

Mødet foregik tirsdag den 7. december 2021.