Myndige borgere og forpligtende fællesskaber
Kredsen

Myndige borgere og forpligtende fællesskaber

Redaktionel dato: 22. april 2020


Ni samfundsdebattører satte sig på DFS' initiativ sammen og dannede tænketanken Kredsen. Her diskuterede de og udviklede ideer til, hvordan folkeoplysningen kan blive en bevægelse, der spiller en rolle i folkestyret, i udviklingen af civilsamfundet, i udviklingen af medborgerskab, og i den almene dannelse.

De ni debattører var:

 • Carl Holst
 • Helga Kolby Kristiansen
 • Lars Bo Kaspersen
 • Lene Andersen
 • Marianne Jelved
 • Ove Kaj Pedersen
 • Pernille Vigsø Bagge
 • Steen Hildebrandt
 • Troels Mylenberg

Det blev til debatbogen ”Myndige borgere og forpligtende fællesskaber”

Download bogen (pdf)

Du kan også få tilsendt debatbogen mod betaling af forsendelsesomkostningerne – skriv til dfs@dfs.dk

Kredsen

Otte visioner for folkeoplysningen som folkelig bevægelse

Som konklusion på arbejdet blev de ni deltagere i Kredsen enige om disse otte visioner for folkeoplysningen som en folkelig bevægelse.

 1. Folkeoplysningen er en af demokratiets grundpiller, og det er dens opgave at understøtte det aktive medborgerskab.

 2. Folkeoplysningen skal bidrage til at styrke danskernes europæiske identitet og medborgerskab.

 3. Folkeoplysningen skal skabe globalt udsyn og solidaritet og danne danskerne til danske verdensborgere.

 4. Folkeoplysningen skal udfordre den sammenhængskraft, der ekskluderer minoriteter og fastlåser samfundet i ensliggørelse og styrke den sammenhængskraft, der er baseret på aktive, uenige og diskuterende medborgere.

 5. Folkeoplysningen skal være bannerfører for et samfund baseret på holdninger i stedet for på økonomiske kalkuler og nytteberegninger.

 6. Folkeoplysningen skal levere den viden og indsigt, der skaber myndige borgere.

 7. Folkeoplysningen skal udfordre eliternes monopol på den offentlige samtale.

 8. Folkeoplysningen skal danne forpligtende fællesskaber i civilsamfundet.