Faglige fora og netværk
Medlem

Faglige fora og netværk

Redaktionel dato: 1. juni 2021

Fora og netværk inspirerer og skaber udvikling

Fora og netværk samler deltagere fra DFS’ medlemsorganisationer, der arbejder med det samme felt. Her lærer deltagerne hinanden at kende og lærer af hinanden.

Som deltager kan du hente inspiration til det daglige arbejde, skabe et personligt netværk og udvikle fælles initiativer og kampagner sammen med andre DFS-organisationer. Du kan også være med til at støbe kuglerne til DFS’ arbejde for at skaffe folkeoplysningen bedre arbejdsvilkår.

Netværk og fora kombinerer forskellige erfaringer, ressourcer og kompetencer. Mange af dem inviterer også eksperter udefra til at supplere den viden, deltagerne har i forvejen.

Nogle netværk og fora fungerer over længere tidsrum med skiftende form og opgaver. Andre bliver etableret omkring en fælles indsats og bliver nedlagt, når opgaven er løst.

Dermed bidrag fora og netværk til udviklingen af det folkeoplysende arbejde i de enkelte organisationer. Samtidig styrker og underbygger de DFS’ indsats for at skaffe bedre betingelser for folkeoplysningen.

Her kan du finde de aktuelle fora og netværk i DFS.