Bæredygtighedsnetværk
Faglige fora og netværk i DFS

Bæredygtighedsnetværk

Redaktionel dato: 8. april 2020

DFS’s bæredygtighedsnetværk er et netværk for medlemsorganisationer, hvor vi arbejder for en stærk fælles forståelse for bæredygtig folkeoplysning og udvikling af bæredygtighed i de folkeoplysende aktiviteter.

Indhold på møderne

Netværket er et arbejdende netværk, hvor alle bidrager til mødernes indhold.

På hvert møde forsøger vi at blive klogere på bæredygtighed, lære fra hinanden og forskellige oplægsholdere, som bidrager med ekspertviden.

Nedenfor kan du se mere om indholdet på de fire møder, der afholdes i 2020.

Møder i 2020

Møde i bæredygtighedsnetværket

Mandag d. 25. maj

Fra kl. 12.00 – 15.30 i DFS’ mødelokale.

Hvad er bæredygtig folkeoplysning?

Foreløbigt program
- ”Grimme Grøntsager” til frokost
- Fælles præsentationsrunde – hvem er vi og hvilke projekter arbejder vi med
- Bæredygtighedens pædagogik v. Jonas Lysgaard, lektor på DPU (bekræftet)
- Introduktion til idé om ”Folkeoplysning som katalysator for verdensmålene”.  

Møde i bæredygtighedsnetværket

Torsdag d. 17. september

Fra kl. 12.00 – 15.30 i DFS’ mødelokale.

Hvad er folkeoplysningens forpligtet til i forhold til bæredygtighed?

Foreløbigt program
- Bæredygtig frokost
- Grøn folkeoplysning er nøglen til den store omstilling v. Steen Gade, tidligere MF’er for SF og tidligere direktør i Miljøstyrelsen (bekræftet)
- Evt. opfølgning på ide om ”Folkeoplysning som katalysator for verdensmålene”.  

Møde i bæredygtighedsnetværket

Onsdag d. 21. oktober

Heldagsarrangement fra kl. 08.30 - 17.00

Ud og se med DFS - vi besøger folkeoplysningens grønne vagthund fra Sydfyn

Foreløbigt program
- Studietur til Sydfyn. Her besøger vi Øko-net – Netværk for økologiske folkeoplysning og praksis.  
- Oplæg ved Lars Myrthu, Øko-Net om bæredygtighed fra et historisk, fremtidsorienteret og aktivistisk perspektiv. 

Vi arrangerer fælles transport (evt. i højskolebus) frem og tilbage fra København.   

Møde i bæredygtighedsnetværket

December

Fra kl. 10 – 12.30 eller 12-15.30. Dato fastlægges senere.

Det konkrete indhold fastlægges senere. Der er flere muligheder for indholdet på dette møde:

  • Oplæg og inspiration fra folkeoplysende projekter, der arbejder med verdensmål eller,
  • Verdensmålscertificering for folkeoplysende skoleformer i samarbejde med 2030-skoler

Om netværket

Formål

Netværket iværksættes ifm. DFS’ 2020-strategi. Vi samler vores medlemsorganisationer for at inspirere til udvikling og fokus på bæredygtighed, facilitere vidensdeling, erfaringsudveksling og sparring samt bidrage til opnåelsen af udvalgte strategiske Verdensmål. Og for i øvrigt at arbejde med bæredygtighedsinitiativer i folkeoplysningen.

Hvem deltager?

Medarbejdere i DFS' medlems- og partnerorganisationer, som har interesse i feltet, eller arbejder med bæredygtige initiativer eller projekter. Som udgangspunkt kan én person pr. organisation deltage.

Mødeaktivitet

Vi afholder fire møder i løbet af 2020. På hvert møde vil vi blive klogere på bæredygtighed ved at lære fra hinanden og forskellige oplægsholdere, som bidrager med ekspertviden. Første møde afholdes mandag d. 25. maj fra kl. 12.00 – 15.30 i DFS’ mødelokale.

Pris

Det er gratis at deltage i netværket. Tilmelding til netværket skal på mail ved at skrive til Udviklingskonsulent, Natacha Holst. Når du tilmelder dig, skal du skrive navn, organisation og meget gerne hvad du arbejder med i forhold til bæredygtighed.

Vil du vide mere om netværket eller har du konkrete idéer til aktiviteter?

Natacha Holst Hansen
Kontakt

Natacha Holst Hansen

Udviklingskonsulent

Hovedopgaver: Puljer, bæredygtighedsnetværk, udvikling og analyse, samt økonomi og IT

Email: nah@dfs.dk

Telefon: 33260378

Stine Hohwü-Christensen
Kontakt

Stine Hohwü-Christensen

Udviklingskonsulent

Hovedopgaver: Udvikling indenfor læring og kompetencer samt bæredygtighed

Email: shc@dfs.dk

Telefon: 33260376