Bæredygtighedsnetværk
Faglige fora og netværk i DFS

Bæredygtighedsnetværk

Redaktionel dato: 8. april 2020

DFS’s bæredygtighedsnetværk er et netværk for medlemsorganisationer, hvor vi arbejder for en stærk fælles forståelse for bæredygtig folkeoplysning og udvikling af bæredygtighed i de folkeoplysende aktiviteter.

Program for Bæredygtighedsnetværket 2021

Vi afholder tre møder i foråret. Møderne i foråret foregår online, og vil være af ca. 1,5 times varighed.

Netværket er et arbejdende netværk, hvor alle medlemmer bidrager aktivt til mødernes indhold.

På hvert møde forsøger vi at blive klogere på bæredygtighed, lære fra hinanden og forskellige oplægsholdere, som bidrager med ekspertviden.

Forårsprogram

Nærmere datoer, samt detaljerede programmer for møderne i foråret er undervejs, og bliver offentliggjort løbende.

  • Ultimo marts: ”Hvordan vi skaber forandring og engagerer flere?”: Borgerlyst / Genopbyggerne om engagement, frivillighed og fællesskab.
  • Ultimo april: ”Borgerinvolvering i kommunernes grønne strategier”: Deltager Denmark - oplæg om folkelig deltagelse i den grønne omstilling.
  • Ultimo maj: "Bæredygtige projekter i folkeoplysningen: Corona – hvad nu?": Oplæg / præsentation fra netværkets medlemmer om større projekter og oplæg fra projekter i DFS' udviklingspuljer. Vi lægger op til fælles sparring, og ideudveksling. Hvordan driver man et projekt fremad med Corona som benspænd? Vidensdeling om digitale muligheder / løsninger.

Efterårsprogram

Programmet i efteråret er foreløbigt, og for nuværende planlagt ud fra præmissen om, at vi kan mødes fysisk. 

  • September: ”Dialogspillet ‘Verdensborgeren – Verdensmål i spil": Om undervisning, materialer og didaktik, erfaringsdeling om hvad og hvilke metoder, der fungerer i forhold til undervisning og læring om verdensmål.
  • Oktober: "Udflugten til Sydfyn": Vi forsøger at gennemføre en udflugt til Sydfyn som inspirationstur.
  • November: ”Sustania– drejebog for Danmark”: Om silonedbrydning, partnerskaber og samarbejder. 

Om netværket

Formål

Netværket iværksættes ifm. DFS’ 2020-strategi. Vi samler vores medlemsorganisationer for at inspirere til udvikling og fokus på bæredygtighed, facilitere vidensdeling, erfaringsudveksling og sparring samt bidrage til opnåelsen af udvalgte strategiske Verdensmål. Og for i øvrigt at arbejde med bæredygtighedsinitiativer i folkeoplysningen.

Hvem deltager?

Medarbejdere i DFS' medlems- og partnerorganisationer, som har interesse i feltet, eller arbejder med bæredygtige initiativer eller projekter. Som udgangspunkt kan én person pr. organisation deltage.

Mødeaktivitet

Vi planlægger seks møder i 2021, men tager forbehold for ændringer og aflysninger. På hvert møde vil vi blive klogere på bæredygtighed ved at lære fra hinanden og forskellige oplægsholdere, som bidrager med ekspertviden.

Pris

Det er gratis at deltage i netværket. Tilmelding til netværket skal på mail ved at skrive til Udviklingskonsulent, Natacha Holst. Når du tilmelder dig, skal du skrive navn, organisation og meget gerne hvad du arbejder med i forhold til bæredygtighed.

Vil du vide mere om netværket eller har du konkrete idéer til temaer og aktiviteter?

Natacha Holst Hansen
Kontakt

Natacha Holst Hansen

Politisk konsulent

Hovedopgaver: Politik og udvikling samt puljeansvarlig

Hils på Natacha

Email: nah@dfs.dk

Telefon: 33260378

Stine Hohwü-Christensen
Kontakt

Stine Hohwü-Christensen

Udviklingskonsulent

Hovedopgaver: Udvikling indenfor læring og kompetencer samt bæredygtighed

Hils på Stine

Email: shc@dfs.dk

Telefon: 33260376