Dokumentationsnetværk
Faglige fora og netværk i DFS

Dokumentationsnetværk

Redaktionel dato: 8. april 2020

Dokumentationsnetværket er et netværk for folkeoplysningens dokumentationsansvarlige.

Indhold på møderne

Vi deler viden, erfaringer og redskaber. Det kan ske gennem bordrunder, hands-on-workshops, oplæg fra deltagere med særlig indsigt, oplæg udefra eller andet.

Eksempler på emner:

  1. Effektmålinger, større eksterne kvantitative analyser
  2. Progressionsmålinger, fx kompetencer / validering
  3. Hands on: Spørgeskema-konstruktion – Det gode spørgeskema
  4. Data-indsamling i en frivillig sektor – sikring af repræsentativitet?
  5. De nemme tal og fakta: Infografik og gennemslagskraft

Om netværket

Formål

Formålet er at skabe netværk og gensidigt erfaringsudveksling og kompetenceudvikling for dokumentation og evaluering af folkeoplysende aktiviteter.

Hvem deltager?

Medarbejdere i DFS' medlems- og partnerorganisationer, der er ansvarlige for dokumentation. Som udgangspunkt en person pr. organisation.

Mødeaktivitet

Mødes ca. 3 gange om året. Møderne foregår fortrinsvis i DFS’ lokaler.

Pris

Deltagelse i netværket er gratis, men ved brug af eksterne oplægsholdere, vil en eventuel udgift skulle deles mellem netværksmedlemmerne.

Celia Skaarup
Kontakt

Celia Skaarup

Analysekonsulent

Hovedopgaver: Analyse og dokumentation

Email: csk@dfs.dk

Telefon: 33260372