Netværk for FVU og OBU
Faglige fora og netværk i DFS

Netværk for FVU og OBU

Redaktionel dato: 8. april 2020

Netværk for FVU og OBU er folkeoplysningens og DFS’ ekspertgruppe ift. FVU, OBU og SPUV (forberedende voksenundervisning, ordblindeundervisning, specialundervisning for voksne).

Indhold på møderne

At følge og søge indflydelse på FVU, OBU, SPUV hvad angår:

  • Aktuel lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger
  • Økonomiske forhold
  • Driftsoverenskomstforhold
  • Leder- og læreruddannelse
  • Faglig og pædagogisk udvikling
  • Netværksdannelser
  • Arbejdsgiverforhold

Om netværket

Formål

Videns- og erfaringsudveksling omkring FVU/OBU indenfor folkeoplysningen. Kvalificering af DFS’ overvågning af de folkeoplysende skoleformers bidrag og vilkår på feltet. Koordination af interessevaretagelse overfor myndigheder og andre interessenter. Politiske initiativer koordineres med DFS.

Hvem deltager?

Oplysningsforbundene, daghøjskolerne og ledere fra lokale skoler.

Mødeaktivitet

2-4 møder pr. år, heraf evt. et temamøde.

Pris

Det er gratis at være en del af netværket.

Sofie Nymand Ammundsen
Kontaktoplysninger

Sofie Nymand Ammundsen

Analysekonsulent

Hovedopgaver: Dokumentation, analyse og medlemskontakt

Hils på Sofie

Email: sna@dfs.dk

Telefon: 33260376