Netværk for mindre organisationer
FAGLIGE FORA OG NETVÆRK I DFS

Netværk for mindre organisationer

Redaktionel dato: 1. juni 2021

Formålet med netværket for mindre organisationer er at skabe et rum, hvor der sættes fokus på vilkår og tematikker, der særligt gør sig gældende for små organisationer.

I netværket ser vi på konkrete udfordringer for arbejdet i små sekretariater og undersøger mulige løsninger, bl.a. via egne erfaringer og oplæg ude fra. Temaerne på netværksmøderne handler om organisation, ledelse, frivillighed og understøttende systemer, fx i forhold til IT-løsninger.

Der er ingen skarpe kriterier for, hvad der karakteriserer en ”mindre organisation under DFS”, men de deltagende organisationer i netværket har det til fælles, at de er små sekretariater med få ansatte, og enkelte af sekretariaterne drives udelukkende af frivillige. Organisationerne gør brug af frivillige kræfter i større eller mindre omfang, og har varierende størrelse af aktivitetsniveau og lokalafdelinger.

Formål

Formålet er at skabe netværk og sætte fokus på vilkår og tematikker, der gør sig gældende for små folkeoplysende foreninger, og at arbejde med løsninger på aktuelle udfordringer

Hvem deltager?

Sekretariatsledere/medarbejdere fra små og mindre organisationer i DFS’ medlemskreds.

Mødeaktivitet

Der afholdes 3-4 møder om året. Møderne foregår virtuelt, så deltagere fra hele landet kan være med.

Pris

Det er gratis at deltage netværkets møder.

Stine Hohwü-Christensen
Kontaktoplysninger

Stine Hohwü-Christensen

Udviklingskonsulent

Hovedopgaver: Politik og Udvikling, samt puljeansvarlig

Hils på Stine

Email: shc@dfs.dk

Telefon: 33260376