Netværk for mindre organisationer
FAGLIGE FORA OG NETVÆRK I DFS

Netværk for mindre organisationer

Redaktionel dato: 1. juni 2021

Formålet med netværket for mindre organisationer er at skabe et rum, hvor der sættes fokus på vilkår og tematikker, der særligt gør sig gældende for små organisationer.

I netværket ser vi på konkrete udfordringer for arbejdet i små sekretariater og undersøger mulige løsninger, bl.a. via egne erfaringer og oplæg ude fra. Temaerne på netværksmøderne handler om organisation, ledelse, frivillighed og understøttende systemer, fx i forhold til IT-løsninger.

Der er ingen skarpe kriterier for, hvad der karakteriserer en ”mindre organisation under DFS”, men de deltagende organisationer i netværket har det til fælles, at de er små sekretariater med få ansatte, og enkelte af sekretariaterne drives udelukkende af frivillige. Organisationerne gør brug af frivillige kræfter i større eller mindre omfang, og har varierende størrelse af aktivitetsniveau og lokalafdelinger.

Overvejer du at deltage i netværket, så kontakt meget gerne Stine H. Christensen på shc@dfs.dk

Formål: Formålet er at skabe netværk og sætte fokus på vilkår og tematikker, der gør sig gældende for små folkeoplysende foreninger, og at arbejde med løsninger på aktuelle udfordringer

Hvem deltager: Sekretariatsledere/medarbejdere fra små og mindre organisationer i DFS’ medlemskreds.

Mødeaktivitet: Der er planlagt 3 møder i efteråret 2021. Møderne foregår virtuelt, så deltagere fra hele landet kan være med.

Pris: Det er gratis at deltage netværkets møder.

Stine Hohwü-Christensen
Kontaktoplysninger

Stine Hohwü-Christensen

Udviklingskonsulent

Hovedopgaver: Udvikling indenfor læring og kompetencer samt bæredygtighed

Hils på Stine

Email: shc@dfs.dk

Telefon: 33260376