Tilskud og regnskab i COVID-19 Kulturpuljen
coronakompensation

Tilskud og regnskab i COVID-19 Kulturpuljen

Redaktionel dato: 8. juli 2021

Denne pulje administreres i samarbejde mellem Dansk Folkeoplysnings Samråd og Dansk Ungdoms Fællesråd.

DFS kontakter alle bevillingsmodtagere i løbet af efteråret 2021 med henblik på at indsamle afrapportering for tilskud. 

Bevillinger i puljen 

Der gives to slags bevillinger i COVID-19 Kulturpuljen. 

  • Fuld bevilling: ansøger modtager det fulde ansøgte beløb. 
  • Nedsat bevilling: ansøger modtager en del af det ansøgte beløb. 

Udbetaling af midler 

 

DUF udbetaler midlerne til foreningerne i puljen på det angive kontonummer i ansøgningen. Hvis kontonummeret ikke er korrekt, og DUF ikke modtager det korrekte nummer inden årets udgang, bortfalder bevillingen. 

 

Det gælder for alle, at regnskabsmateriale og bilag, skal gemmes i 5 år (jf. bogføringsloven).

 

Regnskab for tilskud

 

Foreningen skal aflægge regnskab overfor DFS for tilskuddet i COVID-19 Kulturpuljen. Måden det skal gøres på, er afhængigt af, om tilskuddet er større eller mindre end 100.000 kr. 

 

Modtager I tilskud på 100.000 kr. eller derunder

Foreningen skal indsende en erklæring på tro og love til DFS om, at tilskuddet er anvendt efter formålet, og at betingelserne for tilskuddet i øvrigt er opfyldt, således som de er fastsat i bevillingsbrevet fra DUF.

  • Erklæringen skal sendes inden for den frist, der er fastsat i bevillingsbrevet.
  • Erklæringen skal være underskrevet af foreningens interne revisor.

Stikprøvekontrol 

DFS foretager en stikprøvekontrol på 5% af tilskudsmodtagerne i puljen.

Bliver jeres forening udtaget til stikprøvekontrol, skal foreningen aflægge regnskab for bevillingen i sit årsregnskab efter samme retningslinjer, som hvis bevillingen havde været over 100.000 kr. - se nedenfor.

I bliver kontaktet af DFS, hvis jeres forening er udtaget til stikprøvekontrol. 

Modtager I tilskud på over 100.000 kr.

Foreningen aflægger regnskab overfor DFS i deres næstkommende afsluttede årsregnskab.

Bevillinger, der modtages i 2020, skal derfor indgå i foreningens årsregnskab for 2020, og sendes til DFS når årsregnskabet er færdigt.

  • Regnskabet for bevillingen skal fremstå særskilt i en regnskabsnote og opfylde kravene til regnskabet anført i bevillingsbrevet.
  • Årsregnskabet bedes indsendes digital via tilskudsmodtagers profil i DFS' ansøgningssystem.  

Regnskabsaflæggelse i denne pulje følger retningslinjerne i BEK nr 1479 af 22/12/2014: Bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.