Ensomhedspuljen til Nordjylland

Ensomhedspuljen til Nordjylland

Redaktionel dato: 16. februar 2021
Remember to write some alt text

Ensomhedspuljen til Nordjylland

Puljen åbner for ansøgninger onsdag d. 24. februar 2021, og ansøgningsfristen er d. 17. marts kl. 23.59.

Formål med puljen

Puljen er etableret for at give lokale folkeoplysende aktører mulighed for at iværksætte initiativer, der har til formål at bekæmpe ensomhed og styrke fællesskabet i en eller flere af følgende kommuner: Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø. Det var de kommuner, der fra den 6. november var nedlukket af hensyn til minksituationen som følge af Covid-19.

Initiativerne kan både være fysiske og virtuelle. Det er ikke et krav, at ansøger har organisatorisk adresse i en af de syv kommuner, men det er et krav, at aktiviteten skal foregå i en eller flere af de syv kommuner.

Puljens størrelse: 1,5 mio. kr.

Ansøgerkreds

Alle medlemmer og associerede medlemmer af Dansk Folkeoplysnings Samråd og disses lokale skoler og foreninger kan søge puljen. Man må meget gerne søge om midler til aktiviteter i samarbejde med andre aktører, men hovedansøger skal være medlem eller associeret medlem af DFS.

Der gives støtte til:

Tilskud fra puljen kan anvendes bredt til finansiering af aktiviteter indenfor formålet (bekæmpelse af ensomhed og styrkelse af fællesskabet). Aktiviteterne kan både være fysiske og virtuelle. Aktiviteterne skal være afsluttet senest d. 31.12.2021.

Vurderingskriterier:

Hvis der kommer ansøgninger om flere penge, end der er til rådighed i puljen, vil DFS lægge vægt på at bevilge ud fra følgende kriterier:

 • Aktiviteter, der er nytænkende og viser innovationskraft
 • Aktiviteter, som gør det nemt og intuitivt at deltage og hvor rekruttering er velbeskrevet
 • Aktiviteter, hvis indhold tydeligt er målrettet bekæmpelse af ensomhed og styrkelse af fællesskab
 • Aktiviteter, som er samarbejder mellem flere aktører
 • Antal deltagere som aktiviteten inkluderer

Hvor meget kan man søge?

Man kan maksimalt søge 100.000 kr.

Overstiger de ansøgte beløb samlet set puljens størrelse, kan DFS bevilge mindre end det ansøgte beløb.

Hvordan søger man?

Alle ansøgere skal benytte DFS’ puljeansøgningssystem.

Her skal man først oprette en profil til sin forening eller organisation. Herefter udfyldes ansøgningsskemaet, og ansøgningen indsendes. Man kan til enhver tid gemme sin ansøgning, og vende tilbage for at udfylde mere.

DFS kan i forbindelse med sagsbehandlingen anmode om yderligere oplysninger samt dokumentation for afgivne oplysninger for at oplyse ansøgningen.

Kontakten mellem ansøger og DFS i ansøgnings – og sagsbehandlingsproces foregår også via foreningens profil.
I ansøgningsskemaet opgives følgende oplysninger:

 • Kontaktoplysninger på foreningen eller organisationen, der søger.
 • Kort beskrivelse af foreningens eller organiseringens aktivitet.
 • Beskrivelse af aktiviteten, der søges midler til.
 • Budget for aktiviteten, der søges midler til. Budgettet skal uploades i PDF-format.
 • Foreningens senest afsluttede årsregnskab skal medsendes som bilag.

Ansøgere skal ved indsendelse af ansøgningen erklære på tro og love, at oplysningerne i ansøgningen er korrekte.

Bemærk: der kan kun uploades PDF-filer i ansøgningsskemaet.

Sagsbehandlingstid

Din ansøgning bliver behandlet af DFS’ sekretariat.

DFS vurderer ansøgningerne efter ansøgningsfristen d. 17. marts kl. 23.59.
Ansøgere vil modtage svar på deres ansøgning inden 6 uger.

Bevillingsproces

Efter endt sagsbehandling, modtager ansøgere enten afslags – eller bevillingsbrev. De foreninger og organisationer, der modtager bevillingsbrev, kan herefter forvente bevillingen overført til den i ansøgningen angivne konto umiddelbart efter. Modtagere af bevillinger er forpligtet til at tilbagebetale bevillingen helt eller delvist, hvis det bevilgede beløb – eller dele af det – ikke anvendes.

Der skal senere i 2021, indsendes en erklæring om, at tilskuddet er brugt til det i ansøgningen angivne formål. DFS kontakter bevillingsmodtager herom.

Carolina Magdalene Maier
Kontaktoplysninger

Carolina Magdalene Maier

Sekretariatschef

Hovedopgaver: Daglig og strategisk ledelse, politisk interessevaretagelse og betjening af DFS’ bestyrelse

Email: cmm@dfs.dk

Telefon: 60771525

Kasper Hageman
Kontaktoplysninger

Kasper Hageman

Praktikant

Opgaver: Puljer og årsmøde

Email: kah@dfs.dk

Telefon: 33260371