Ensomhedspuljen til Nordjylland
runde 2

Ensomhedspuljen til Nordjylland

Carolina Magdalene Maier
Kontaktoplysninger

Carolina Magdalene Maier

Sekretariatschef

Hovedopgaver: Daglig og strategisk ledelse, politisk interessevaretagelse og betjening af DFS’ bestyrelse

Hils på Carolina

Email: cmm@dfs.dk

Telefon: 60771525

Puljen åbner d. 9. august. Ansøgningsfristen er d. 29. august kl. 23.59.
Redaktionel dato: 8. juli 2021
Ensomhedspuljen til Nordjylland

Ensomhedspuljen til Nordjylland

Puljen er nu afsluttet.

Puljen er etableret for at give lokale folkeoplysende aktører mulighed for at iværksætte initiativer, der har til formål at bekæmpe ensomhed og styrke fællesskabet i de syv Nordjyske kommuner, der fra d. 6. november var lukket ned af hensyn til minksituationen som følge af COVID-19.

Runde 2 er nu åben for ansøgninger. 

Ansøgningsfrist er d. 29. august 23.59.

 

Om puljen

Ansøgerkreds

Alle medlemmer og associerede medlemmer af Dansk Folkeoplysnings Samråd og deres lokale skoler og foreninger kan søge puljen. Man må meget gerne søge om midler til aktiviteter i samarbejde med andre aktører, men hovedansøger skal være medlem eller associeret medlem af DFS. 

Puljens størrelse er i runde 2 på 622.950 kr. 

Der gives støtte til:

Tilskud fra puljen kan anvendes bredt til finansiering af aktiviteter indenfor formålet, som er bekæmpelse af ensomhed og styrkelse af fællesskaber. Aktiviteterne kan både være fysiske og virtuelle.

Det er ikke et krav, at ansøger har organisatorisk adresse i en af de syv kommuner, men det er et krav, at aktiviteten skal foregå i en eller flere af følgende syv Nordjyske kommuner:

Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø.

Vurderingskriterier:

Hvis der kommer ansøgninger om flere penge, end der er til rådighed i puljen, vil DFS lægge vægt på at bevilge ud fra følgende kriterier:

 • Aktiviteter, der er nytænkende og viser innovationskraft
 • Aktiviteter, som gør det nemt og intuitivt at deltage og hvor rekruttering er velbeskrevet
 • Aktiviteter, hvis indhold tydeligt er målrettet bekæmpelse af ensomhed og styrkelse af fællesskab
 • Aktiviteter, som er samarbejder mellem flere aktører
 • Antal deltagere som aktiviteten inkluderer

Hvor meget kan man søge?

Man kan maksimalt søge 100.000 kr.

Tilskudsmodtagere fra puljens første runde er velkomne til at søge igen, og maksimumbevillingen på 100.000 kr. gælder det samlede beløb fra begge runder. Har man fx modtaget en bevilling på 50.000 kr. i puljens første runde, er det derfor muligt at ansøge om op til 50.000 kr. i anden runde.

Overstiger de ansøgte beløb samlet set puljens størrelse, prioriteres nye ansøgere, og DFS kan bevilge mindre end det ansøgte beløb.

Hvordan søger man?

Klik her for at se en guide til DFS' ansøgningsproces: Sådan søger du vores puljer

Alle ansøgere skal benytte DFS’ puljeansøgningssystem. Her skal man først oprette en profil til sin forening eller organisation. Herefter udfyldes ansøgningsskemaet, og ansøgningen indsendes. Man kan til enhver tid gemme sin ansøgning, og vende tilbage for at udfylde mere.

DFS kan i forbindelse med sagsbehandlingen anmode om yderligere oplysninger samt dokumentation for afgivne oplysninger for at oplyse ansøgningen.

Kontakten mellem ansøger og DFS i ansøgnings – og sagsbehandlingsproces foregår også via foreningens profil. 

I ansøgningsskemaet opgives følgende oplysninger:

 • Kontaktoplysninger på foreningen eller organisationen, der søger.
 • Kort beskrivelse af ansøger.
 • Beskrivelse af aktiviteten, der søges midler til.
 • Budget for aktiviteten, der søges midler til. Budgettet skal uploades i PDF-format.
 • Foreningens senest afsluttede årsregnskab skal medsendes som bilag.

Ansøgere skal ved indsendelse af ansøgningen erklære på tro og love, at oplysningerne i ansøgningen er korrekte.

Bemærk: der kan kun uploades PDF-filer i ansøgningsskemaet.   

Sagsbehandlingstid og bevillingsproces:

Din ansøgning bliver behandlet af DFS’ sekretariat.

DFS vurderer ansøgningerne efter ansøgningsfristen d. 29. august kl. 23.59.

Ansøgere vil modtage svar på deres ansøgning inden 6 uger.

Bevillingsproces

Efter endt sagsbehandling, modtager ansøgere enten afslags – eller bevillingsbrev. De foreninger og organisationer, der modtager bevillingsbrev, kan herefter forvente bevillingen overført til den i ansøgningen angivne konto umiddelbart efter. Modtagere af bevillinger er forpligtet til at tilbagebetale bevillingen helt eller delvist, hvis det bevilgede beløb – eller dele af det – ikke anvendes.

Der skal senere i 2021, indsendes en erklæring om, at tilskuddet er brugt til det i ansøgningen angivne formål. DFS kontakter bevillingsmodtager herom.

Søg Ensomhedspuljen

Ansøgningssystemet er åbent for ansøgninger til runde 2. 

Har i søgt DFS' puljer tidligere, skal I logge ind på jeres profil.

Har i ikke søgt puljen før, skal I først oprette en profil.

Så meget blev uddelt i første runde

DFS har uddelt 877.050 kr. af puljens samlede beløb på 1,5 mio. kr. efter puljens første ansøgningsrunde.

 • Puljens størrelse: 1,5 mio. kr.
 • Samlet ansøgt beløb: 913.850 kr.
 • Antal ansøgninger: 15
 • Antal bevillinger: 15
 • Antal foreninger, der har fået det fulde ansøgte beløb: 11 (637.050 kr.)
 • Antal foreninger, der har fået et nedsat beløb: 3 (beløb: 240.000 kr.)