COVID-19 Nødpulje til amatørkulturen - runde 7
Coronakompensation

COVID-19 Nødpulje til amatørkulturen - runde 7

Redaktionel dato: 28. februar 2022
COVID-19 Nødpulje
Runde 7

COVID-19 Nødpulje

Nu åbner en ny kompensationspulje til amatørkulturelle og frivilligt kulturelle foreninger. Frist for ansøgninger er d. 28 marts kl. 16.00

DUFs COVID-19 nødpulje støtter lokalforeninger og lokale sammenslutninger, der er trængt økonomisk på grund af Corona-pandemien.

Tidligere har DFS - i samarbejde med DUF - uddelt kompensation til det amatørkulturelle og frivilligt kulturelle område. Denne gang er det Dansk Ungdoms Fællesråd, der modtager ansøgningerne. 

Har din forening tidligere modtaget kompensation fra DFS' COVID-19 Kulturpulje, kan I være berettiget til at søge kompensation for tabte indtægter i perioden d. 19. december 2021 - 15. januar 2022. 

Hvem kan søge? 

a. Lokalforeninger og lokale sammenslutninger under DUFs medlemsorganisationer, og som
har hjemsted i Danmark, herunder ikke Grønland og Færøerne.

b. Mindre, lokale foreninger og aktører med en foreningslignende struktur, som f.eks. kor, orkestre, scener eller grupper, inden for det amatørkulturelle og det frivilligt kulturelle område. Det gælder også mindre, lokale foreninger, medlemmer og sammenslutninger under Dansk Folkeoplysnings Samråd, Amatørernes Kunst & Kultur Samråd, og Det Frivillige Kulturelle Samråd, samt øvrige lokale frivillige foreninger med tilsvarende kulturelle aktiviteter.

Foreninger må have en årlig omsætning på maksimalt 1 mio. kr.

Hvor meget kan man søge?

Der er ingen øvre grænse for, hvad en forening kan søge, men DUF kan bevillige et mindre beløb end det, der søges af hensyn til puljens størrelse.

Hvad kan man søge støtte til?
I kan søge støtte til tabte indtægter fra aflyste arrangementer i perioden 19. december 2021 til og med 15. januar 2022, som er kendt på ansøgningstidspunktet. Dette er eksempelvis:

  • Tabte indtægter fra foreningens arbejde på fx festivaler, markeder, lejre eller andre begivenheder, som er aflyst i forbindelse med COVID-19 nedlukningen.
  • Tabte indtægter fra aktiviteter på det amatørkulturelle og frivilligt kulturelle område såsom koncerter, (teater)forestillinger, scenekunst, stævner, workshops, festivaler, korsang og korrejser, kurser og udstillinger, prøveforløb, eller lignende arrangementer, som er aflyst i forbindelse med COVID-19 nedlukningen.
  • Tabte indtægter fra udlejning af lokaler og udstyr som følge af COVID-19 nedlukningen.
  • Tabte indtægter fra medlemskontingenter og støtteindbetalinger som følge af COVID-19 nedlukningen.

Din ansøgning skal indeholde følgende oplysninger:

a. Stamdata på lokalforening og kontaktperson

b .Foreningens konto. Der udbetales ikke til private konti.

c. Foreningens CVR-nummer

Og en Tro- og loveerklæring. Du skal bruge DUF's skabelon.

Udfyld en beskrivelse og en opgørelse over tabte indtægter

Ansøgningen skal indeholde

d. en beskrivelse af jeres tabte indtægter som følge af nedlukning af aktivitet i forbindelse med COVID-19, samt hvordan og i hvilket omfang foreningens aktivitetsniveau påvirkes heraf. Denne beskrivelse skal skrives direkte ind i DUFs ansøgningsmodul.

Og en opgørelse over jeres tabte indtægter. Opgørelsen skal udfyldes i DUF's skabelon. 

Hvordan søger jeg?

Du skal sende din ansøgning via Dansk Ungdoms Fællesråds ansøgningssystem. Du kan senest søge d. 28. marts kl. 16.

Hvem behandler min ansøgning?
Din ansøgning bliver behandlet af et bevillingsudvalg nedsat af DUFs styrelse eller af DUFs sekretariat jf. retningslinjerne. Bevillingsudvalget vil bestå af repræsentanter fra DUFs medlemsorganisationer samt det amatørkulturelle og frivilligt kulturelle område. Du kan forvente svar på din ansøgning senest medio juni.

Afrapportering

Se mere om afrapportering på DUF's hjemmeside. Hvordan du skal afrapportere, afhænger af, hvor mange penge du får bevilget. Fristen for afrapportering af runde 7 er d. 1. september 2022.

Spørgsmål

Alle spørgsmål om puljen rettes til Dansk Ungdoms Fællesråd på nodpulje@duf.dk

Søg puljen her