Redaktionel dato: 2. juni 2021

Forslag til mindre bøvl med bankerne

Hvordan kan det blive lettere for foreningerne at have en bankkonto, når bankerne skal leve op til loven om hvidvask og terrorfinansiering. På en konference den 24. juni præsenterer en arbejdsgruppe forslag til initiativer.

I flere måneder har en arbejdsgruppe under ledelsen af FinansDanmark, der er bankernes brancheorganisation arbejdet med denne problemstilling. De øvrige medlemmer af arbejdsgruppen er repræsentanter for foreningsverden. Derudover har der været observatører fra en række offentlige instanser.

På en digital konference en 24. juni præsenter arbejdsgruppen sin rapport, som vil blive afleveret til Folketingets og de relevante ministerier. Programmet vil byde på både oplæg og debat.

Risikovurdering

Arbejdsgruppen har i detaljer diskuteret de praktiske problemer, som foreningerne møder, når de skal have en bankkonto, og når banker kræver dokumentation og betaling, som foreningerne oplever som belastende og unødvendige. Den har også set på, hvordan man kan afgrænse foreninger, der åbenlyst ikke kan forventes eller har mulighed for deltage i hvidvask

EU-direktiver, lovgivning og vejledninger udgør de nuværende rammer for bankernes kontrol af foreningerne, men arbejdsgruppen har også set på tekniske løsninger, der kan gøre kontrollen nemmere for både banker og foreninger.

 

Praktisk

Tid: torsdag den 24. juni 2021 kl. 8.30-11.00

Deltagelse af gratis

Benyt linket nedenfor til tilmelding. Her vil der også blive offentliggjort et detaljeret program snarest.

 

Arbejdsgruppen

Medlemmer

Civilsamfundets Brancheforening

Danmarks Idrætsforbund (DIF)

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)

ISOBRO

Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FriSe)

DGI 

Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS)

Danske Seniorer 

Finans Danmark (formand)

Observatører

Erhvervsministeriet

Politiets Efterretningstjeneste (PET)

Finanstilsynet

Kulturministeriet

Hvidvasksekretariatet