Morgener med mening

Morgener med mening

Redaktionel dato: 18. februar 2020

Start tre forårsdage med ny indsigt og debat om forholdet mellem civilsamfund, marked og stat. Silas Harrebye lægger ud med at fortælle, hvad chokterapi kan gøre for et demokrati i koma. [ALLE TRE MØDER ER AFLYST]

Morgener med mening

Møderne det 18. marts og 15. april er aflyste pga. virusberedskabet. Det vil blive forsøgt gennemført senere. De tredje og sidste møde håber vi stadig at kunne gennemføre.

DFS inviterer til morgenmøde den 18. marts. Her vil Silas Fehmerling Harrebye tale om Civilsamfundet som arena for demokratisk innovation. Han er lektor ved Global Political Sociology på RUC. Han er også forfatter til debatbogen ”Sæt strøm til demokratiet”.
Oplægget har titlen ”Civilsamfundet som arena for demokratisk innovation”, og Silas Harrebye beskriver det således:
”Diagnosen er at vores demokrati er gået i koma. Men hvad skyldes denne tilstand? Hvordan kan forskellige chokterapier skabe fornyelse? Og hvordan påvirker markedets kolonisering af civilsamfundet muligheden for at skabe en ny demokratisk bevægelse?”

Civilsamfundet som arena for demokratisk innovation
Oplæg: Silas Fehmerling Harrebye, lektor, Global Political Sociology, RUC 
Tid: onsdag d. 18. marts, kl. 8-8.45
Sted: DFS' mødelokale, Gammel Kongevej 39E, 2.th., 1610 København V.
Mødet er gratis.

Tilmelding

Morgener med Mening
Mødet den 18. marts er det første af tre debatmøder med fællestitlen ”Morgener med mening”. Debatmøderne er gratis og åbne for alle – civilsamfundsaktører, politikere, erhvervsfolk, mm – som gerne vil bidrage til den vigtige debat om civilsamfundets og folkeoplysningens rolle i samfundet.
”Et af mine ønsker som ny sekretariatschef for DFS er, at vi som organisation bliver mere synlige i den offentlige debat om civilsamfundets og folkeoplysningens vilkår i Danmark anno 2020. Derfor har jeg taget initiativ til et nyt debat-koncept, som vi kalder ”Morgener med mening”, fortæller Carolina Magdalene Maier.
Hun forklarer om konceptet:
”En gang om måneden inviterer vi til et morgenmøde, hvor en gæst vil holde et kort oplæg efterfulgt af fri debat mellem deltagerne. Møderne starter kl. 8 og slutter 8.45, så man kan nå at være på arbejde kl. 9. Vi serverer kaffe og en croissant og håber på, at debatmøderne, udover den konkrete debat, også vil inspirere til networking og skabelsen af nye samarbejder og ideer på tværs af deltagerne.”

De øvrige to møder i foråret 2020:

Konkurrencestat i konkurrence med den eksperimenterende velfærdsstat
- civilsamfundet slår igen!
Vi ser i disse år, hvordan der eksperimenteres med nye måder at tilbyde velfærd på. Interessante og nye ’samskabelsesprocesser’ med deltagelse af offentlige velfærdsinstitutioner, private virksomheder, frivillige foreninger og andre aktører producerer nye løsninger på velfærdsefterspørgslen. Men hvor bærer det os hen?
Oplæg: Lars Bo Kaspersen, professor ved civilsamfundsstudier på CBS 
Tid: Onsdag d. 15. april, kl. 8-8.45
Sted: DFS' mødelokale, Gammel Kongevej 39E, 2.th., 1610 København V.
Mødet er gratis.

Tilmelding

Bliver civilsamfundet mast i konkurrencestatens maskinrum?
Hvordan og hvorfor har politikerne i mange år lagt strategier for civilsamfundets inddragelse i den statslige sektor? Og hvad er der i dag tilbage af civilsamfundet efter at det er lykkedes?
Oplæg: Ove Kaj Pedersen, professor emeritus
Tid: Onsdag d. 20. maj, kl. 8–8.45
Sted: DFS' mødelokale, Gammel Kongevej 39E, 2.th., 1610 København V.
Mødet er gratis.

Tilmelding