DFS til politikerne: Hurtig genåbning af folkeoplysningen

DFS til politikerne: Hurtig genåbning af folkeoplysningen

Redaktionel dato: 5. januar 2022

Begrænset smittespredning i folkeoplysning, konkurrenceforvridning, forbud mod udendørs aktivitet, uforståelig forskelsbehandling. Det er DFS’ argumenter for, at politikerne hurtigst muligt genåbner folkeoplysningen.

Tirsdag den 4. januar sendte DFS dette notat til Folketingets sundhedsordførere.

Fitness i idrætsforeninger og private centre kan holde åbent, men ikke aftenskole-fitness.

Fitness i idrætsforeninger og private centre kan holde åbent, men ikke aftenskole-fitness.

Dansk Folkeoplysnings Samråds bekymringer vedr. den aktuelle nedlukning

I Dansk Folkeoplysnings Samråd ser vi med bekymring på den aktuelle nedlukning, som vi i folkeoplysningen er ramt af. Der er flere faktorer ved nedlukningen, som virker urimelige. Vi appellerer til en hurtig genåbning af

folkeoplysningen – dels i lyset af nedenstående forhold og dels i lyset af, at smittespredningen i folkeoplysningen gennem hele Corona-perioden har været ualmindeligt lav.

1. Den nuværende situation er konkurrenceforvridende på bevægelsesområdet

Ifølge de gældende restriktioner skal alle aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversiteter holde lukket. Mange af vores aftenskoler tilbyder bevægelsesfag, hvilket pt. ikke er muligt.

Modsat kan private aktører og idrætsforeninger tilbyde fitness, idræt og bevægelsesfag. Det anser vi som en helt urimelig og konkurrenceforvridende forskelsbehandling, som der intet fagligt belæg er for.

2. Den nuværende situation er konkurrenceforvridende på FVU/OBU-området

Mange af vores aftenskoler tilbyder forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU). Disse hold må heller ikke udbydes, fordi de foregår i aftenskoler, som altså ifølge de gældende restriktioner skal holdes lukket.

FVU og OBU i andre regi må stadig gerne udbydes. Meget af undervisningen i FVU og OBU foregår på folkeskoler og andre lokaliteter, som ikke er nedlukkede. Det giver for os ingen mening, at fag, som er så vigtige for udsatte grupper, er skåret ned med 1/3, fordi formuleringen hedder at ”aftenskoler” skal holdes lukket.

3. Den nuværende situation holder unødigt mange borgere indendørs

Ved den tidligere nedlukning var det i en periode muligt at afholde udendørs aktiviteter. Dette var til glæde for mange, som, trods at de ikke kunne deltage i indendørs folkeoplysende aktiviteter, dog kunne mødes i udendørs folkeoplysende fællesskaber. Det er både sundt for kroppen og sjælen, og det modvirker den værste ensomhed i en periode, hvor mange, særligt sårbare, borgere er meget isolerede.

Det er, af for os uforståelige årsager, ikke muligt ved den aktuelle nedlukning. Det er vi meget uforstående overfor.

4. Den nuværende situation medfører forskellige vilkår for helt ens aktiviteter

Fordi aftenskoler skal holdes lukkede, er alle amatørkulturelle foreninger, som tilbyder aktiviteter gennem en aftenskole, lukkede. Er man et amatørkor eller amatørorkester, der virker i sin egen forening (og ikke udbyder undervisning gennem en aftenskole), må man gerne fortsætte sit virke.

Mange amatørkulturelle foreninger udbyder aktiviteter gennem en aftenskole af administrative hensyn. Men der er ingen forskel på f.eks. koraktiviteter på et aftenskolehold eller i selvstændig korforening. Alligevel bliver amatørkulturelle foreninger, som tilbyder aktiviteter gennem en aftenskole, ramt af nedlukningen. Det mener vi er urimeligt.