Festdag – men ikke fridag

Festdag – men ikke fridag

Redaktionel dato: 20. maj 2021

Skoler og foreninger står på spring, når de får mulighed for åbne helt og fuldt den 21. maj. Men de har også en svær opgave med at vinde kursister og foreningsmedlemmer tilbage, siger DFS’ formand, Per Paludan Hansen.

Af Michael Voss

Tilføjet 25-05-21:

Nye retningslinjer

”I morgen, den 21. maj er en festdag for aftenskoler, folkeuniversiteter og folkeoplysende foreninger. Endelig får vi igen mulighed for at invitere kursister, deltagere og foreningsaktive ind i vores fællesskaber,” siger Per Paludan Hansen.

DFS’ formand er en glad mand i disse dag, men han har også blikket rettet mod de opgaver, som genåbningen kræver af folkeoplysningen.

Ramt på humøret

”Den lange nedlukning har ramt de fleste mennesker på humøret, og den mentale trivsel er i bund,” konstaterer Per Paludan Hansen og fortsætter:
”Det er så vigtigt, at alle får mulighed for at komme ud af isolationen, ud sammen med andre mennesker i meningsfulde fællesskaber.”

Undervisere, skoleledere og foreningsbestyrelser står på spring for at komme i gang igen, men det betyder ikke, at det er lige til at genstarte de folkeoplysende aktiviteter. Per Paludan Hansen henviser til undersøgelser, der viser, at halvdelen af befolkningen har ændret vaner under nedlukningen.

”Samtidig er mange stadig påvirkede af afstandskrav, mundbind og frygt for sygdommen. Alt i alt er det en stor udfordring for skolerne at få kursisterne tilbage. På samme måde skal foreningslederne have medlemmerne tilbage i aktiviteterne. Oven i det skal vi gøre det synligt for dem, der ikke kender folkeoplysningen så godt, at vi tilbyder fællesskaber omkring læring og handling.”

Sommerpakke til voksne

Folketingets partier har netop indgået aftale om en sommerpakke, som blandt andet afsætter 330 millioner kroner til at understøtte aktivitet i kultur-, idræts- og foreningslivet i resten af året. I de kommende dage skal partierne udmønte aftalen i detaljer.

”Det er et meget nyttigt initiativ. Af gode grunde har politikerne fokus på børn og unge, men det er vigtigt, at aktiviteter og fællesskaber for voksne også får støtte,” siger Per Paludan Hansen.

Han henviser til de forslag til genåbningsstøtte, som DFS sendte til politikerne, inden forhandlingerne begyndte. Her foreslår vi blandt andet tilskud til nedsat deltagerbetaling eller et klippekort til alle borgere, der giver rabat på deltagerbetalingen.

”Det vil gøre det muligt og attraktivt for mange flere at deltage i den mere undervisningsprægede folkeoplysning. Vores forslag om en national kampagne, der synliggør kultur og foreningslivet bredt, kan hjælpe foreningerne med at få medlems- og aktivitetsniveauet op igen,” mener DFS’ formand, som er i dialog med politikerne om udmøntningen af sommerpakken.