Fire foreninger får støtte til demokrati-projekter

Fire foreninger får støtte til demokrati-projekter

Redaktionel dato: 27. januar 2021

Debat og dannelse hjemme i stuerne, i naturen, i almennyttige boligforeninger og igennem kunstoplevelser. Det er fire projekter, som tre aftenskoler og et folkeuniversitet nu sætter i gang med i alt 400.000 kr. i ryggen fra Kulturministeriet.


Fire foreninger modtager knap 400.000 kr. fra Folkeoplysningspuljen til projekter, der skal skabe nye engagerende rum, hvor deltagerne har muligheden for at være aktive og handlende.

Folkeoplysningspuljens indsatsområder rettede sig i 2020 mod projekter, der er med til at skabe kritiske og engagerede medborgere gennem folkeoplysende aktiviteter.

På grund af corona-situationen modtog ministeriet langt færre ansøgninger end normalt og tømte derfor ikke årets pulje på 2,2 mio.kr. Festen af pengene overføres til uddeling i 2021.

Odense Aftenskole ønsker at fremme forståelsen og ansvaret for naturen for skoleelever i Vollsmose.

Odense Aftenskole ønsker at fremme forståelsen og ansvaret for naturen for skoleelever i Vollsmose.

Følgende projekter har modtaget støtte fra Folkeoplysningspuljen, der havde ansøgningsfrist den 27. november 2020:

  • "Et nyt Folkeuniversitet, et nyt fællesskab" (200.000 kr.). Gennem 30 livestreams i 2021 vil Folkeuniversitetet sende faktabaseret viden og demokratisk debat hjem i folks stuer i hele landet. (Folkeuniversitetet i Aarhus)
  • "Mageløse Mose" (46.800 kr.) Odense Aftenskole ønsker med projektet at fremme forståelsen og ansvaret for naturen for skoleelever i Vollsmose. Sammen med naturvejleder og kunstnere sætter aftenskolen fokus på børns demokratiske dannelse i naturen. (Odense Aftenskole)
  • "Kunst|Samler" (110.000 kr.) Flygtninge og indvandrere får mulighed for at møde demokratiet på en ny måde og øve den demokratiske samtale i praksis gennem kunstoplevelser. (FO-Aarhus)
  • "Bæredygtigt lokaldemokrati i almene boligområder" (26.700 kr.) Seks podcast med interview og debat skal udbrede den folkelige debat om FNs Verdensmål blandt beboere i alment boligbyggeri. (Rudersdal SFOF)