Formand genvalgt med stærkt mandat

Formand genvalgt med stærkt mandat

Redaktionel dato: 2. september 2021

Et klart flertal på repræsentantskabsmødet genvalgte Per Paludan Hansen til formand for DFS. For første gang i mange år var der kampvalg til posten.

Af Michael Voss

Med stemmetallene 38-7 genvalgte DFS’ repræsentantskab den 1. september Per Paludan Hansen som formand.
For første gang siden han blev formand i 2007 måtte Per Paludan Hansen, som også er sekretariatsleder i oplysningsforbundet LOF, ud i kampvalg. Til posten opstillede også Rasmus Nørlem fra oplysningsforbundet DEO.

Nyt blik – sikker hånd

I sin præsentation på mødet lovede Rasmus Nørlem et nyt blik på bestyrelsesarbejdet, blandt andet arbejdet med en ny folkeoplysningslov. Han lovede at prioritere arbejdet med nye medlemmer i DFS, og han henviste til erfaringer med mediearbejde og et bredt netværk på Christiansborg.

Per Paludan Hansen sagde, at der stadig er brug for en sikker hånd på rattet i DFS. Som en stor opgave i den kommende periode nævnte han arbejdet med hjælpe medlemsorganisationerne tilbage til den position og rolle, de havde før nedlukningen – og at gribe de nye udfordringer, sådan som DFS’ strategi lægger op til. Han lovede også fortsat at formidle et bredt samarbejde i bestyrelsen.

I debatten understregede både den nuværende formand, udfordreren og dirigenten, Torben Vind Rasmussen, som er formand for Efterskoleforeningen, at det er en vigtig del af foreningsdemokratiet, at der kan være modkandidater til posterne, og at repræsentantskabet kan vælge den formand, de foretrækker.

To nye bestyrelsesmedlemmer

Helt uden nye ansigter bliver bestyrelsen dog ikke. To hidtidige bestyrelsesmedlemmer genopstillede ikke. I deres sted blev Lise Korsgaard, sekretariatsleder i Grundtvigsk Forum, og Lars Bangert Struwe, generalsekretær i Atlantsammenslutningen, valgt. Det skete ved fredsvalg.

Mere om repræsentantskabsmødet

Her kan du blandt læse formands- og bestyrelseskandidaternes skriftlige opstillingsgrundlag.
Det officielle referat lægges senere på denne side.