Holdningslotteri – forsvar de andres synspunkt
Nye debatformer nr. 2

Holdningslotteri – forsvar de andres synspunkt

Redaktionel dato: 16. august 2021

Mød din modpart

Hvordan kan man samle mennesker på tværs af baggrunde og holdninger? Hvordan taler vi med dem, der mener noget andet? Det sætter DFS fokus på i otte artikler, hvor vi præsenterer ideer fra borgere til, hvordan man kan skabe debat på tværs af forskelligheder.

Denne uges ide skal træne deltagerne i at forklare og forsvare synspunkter, de er uenige i.

Idéen er et spil, der skal træne folk i at se en sag fra et andet perspektiv end ens eget.

Man trækker et kort med en holdning, som man efterfølgende skal forsvare som sin egen. Lidt i stil med Tegn-Og-Gæt, hvor andre udfordrer én ved at stille spørgsmål.

Den legende tilgang gør det lettere at turde sætte sig selv i spil, og gør det sjovt og ufarligt at deltage i samtaler om det, der er vigtigt for os.

Denne ide er udviklet af en gruppe fra Region Midtjylland.

Brug ideen i folkeoplysningen

Det er en ide, som kan bruges overalt i folkeoplysningen: aftenskoler, højskoler, efterskoler osv., men også i de idebaserede og kulturelle foreninger i situation, hvor der er opstået en uenighed, eller som underholdende indslag i et arrangement.

Vil du have ideen uddybet af en af dem, der har formuleret den, kontakt chefkonsulent Michael Voss, DFS, mv@dfs.dk

Serie med nye debatformer

Ideerne i denne serie er blevet udviklet på fem digitale og regionale folkehøringer i foråret. De indgår i det idekatalog, der blev udsendt efter folkehøringerne.

Nogle af ideerne er samlede forløb, som bare skal tilpasses den enkelte forening og dens målgruppe. Andre ideer kan indgå som delelementer i møder og kurser.

Folkehøringerne blev arrangeret af Foreningen Folkemødet i samarbejde med Dansk Folkeoplysnings Samråd, Danmarks Biblioteksforening, Frirummet og Højskolerne.