Indstil din kandidat til Folkets Journalistpris

Indstil din kandidat til Folkets Journalistpris

Redaktionel dato: 16. marts 2022

På Grundlovsdag  uddeler Frirummet for første gang Folkets Journalistpris. Prisen vil gå til en journalist eller et journalistisk arbejde, der styrker den offentlige samtale. Til og med 20. april kan du være med til at indstille.

Har du læst, lyttet til eller set et godt journalistisk produkt, der forklarer kompleksitet og inspirerer til forandring, så skriv en indstilling.

Et levende demokrati kræver en mangfoldig og levende debat. En debat, der inddrager forskelligheder og forklarer kompleksiteten frem for at polarisere. En sådan debat forudsætter god journalistik.

Med Folkets Journalistpris ønsker Frirummet at fremhæve journalistik, der danner rammen om og giver plads til en sådan debat.

En bedre offentlig samtale

For at komme i betragtning til prisen skal journalistikken have bidraget konstruktivt til folkestyrets virke og til at forbedre den offentlige samtale ved at skabe plads til nuancer, refleksion og demokratisk virkelyst.

Med prisen følger en præmie på 50.000 kr. Selve prisen overrækkes på demokratifestivalen i Ollerup den. 5. juni.

”Vores intention med prisen er at prikke til en dybt problematisk tendens: nemlig at konflikter og konfrontationer, hits, clicks og likes er mere styrende for den journalistik, vores folkestyre formidles gennem, og vi som folk præsenteres for, end fællesskabet, løsningerne, nuancerne og dilemmaerne,” siger Lisbeth Trinskjær, der sidder i Frirummets styrelse og i den jury, der skal vælge en vinder.

Fokus på unge

Mange unge under 30 år deltager ikke i den offentlige debat, fordi de synes, at tonen er for hård og debatten for polariseret. Det viser en rapport fra Reuters Institute. Det er et demokratisk problem, at ikke alle føler sig repræsenteret i debatten. Derfor skal Folkets Journalistpris blandt andet fremhæve journalistik, der inspirerer alle – også unge – til at deltage i demokratiet og journalistik, som giver demokratisk selvtillid.

For at give en særlig plads til unges refleksioner og meninger har Frirummet nedsat et ungepanel. Panelet mødes på Ungdomsøen i maj og er her med til at kvalificere juryens beslutning om, hvem der skal vinde Folkets Journalistpris.

Info og indstilling

Læs her mere om kriterierne og baggrunden for prisen på og om Frirummet.

Det er også her, du indstiller din kandidat. Sidste frist for indstilling er den 20. april.