Kultur mod antisemitisme
Puljer

Kultur mod antisemitisme

Redaktionel dato: 1. juni 2022

To nye puljer åbner som led i regeringens handlingsplan for bekæmpelse af antisemitisme. Folkeoplysende organisationer kan også søge.

Foto: Dansk Jødisk Museum

Foto: Dansk Jødisk Museum

Danmarks værn mod antisemitisme skal styrkes gennem udstillinger og oplysende indsatser for unge om dansk-jødisk liv og kulturarv. Der er afsat i alt 24 millioner kroner frem til 2025.  

De to nye puljer bidrager til regeringens tværministerielle handlingsplan mod antisemitisme. Gennem udstillinger og oplysende indsatser skal puljerne styrke kritisk tænkning og sikre at værnet mod antisemitisme fastholdes og styrkes i hele landet.

Pulje 1 til oplysning om jødisk liv og kultur gennem udstillinger

Puljen støtter udstillinger over hele landet. Den kan søges af museer og biblioteker i partnerskab med Dansk Jødisk Museum og med andre kulturelle aktører.

Formålet med puljen er at give støtte til at udvikle tematiske udstillinger om dansk-jødisk kulturhistorie og nutidig jødisk liv. Initiativerne skal inkludere den brede befolkning. Det er målet at sikre, at værnet mod antisemitisme fastholdes og styrkes i Danmark.

Pulje 2 til oplysning om jødisk liv og kultur målrettet unge

Puljen kan søges af blandt andet ungdomsorganisationer, jødiske organisationer, højskoler og kulturinstitutioner.

Puljen har unge som målgruppe. Intentionen med initiativet er at højne unge danskeres viden om dansk-jødisk kulturhistorie og nutidigt liv. Puljens formål er at styrke og fremme unges kritiske tænkning med henblik på at forebygge antisemitisme og hadforbrydelser.

Mere om puljerne