Løs din modpols dilemmaer
Nye debatformer nr. 1

Løs din modpols dilemmaer

Redaktionel dato: 10. august 2021

Mød din modpart

Hvordan kan man samle mennesker på tværs af  baggrunde og holdninger? Hvordan taler vi med dem, der mener noget andet? Det sætter DFS fokus på i otte artikler, hvor vi præsenterer ideer fra borgere til, hvordan man kan skabe debat på tværs af forskelligheder.

Denne uges ide er en debatrække, hvor vi hjælper hinanden med at løse vores dilemmaer - hen over kløfter og forskelle: ældre/unge, byboer/landmænd, mænd/kvinder mm.

De deltagende sender spørgsmål og dilemmaer ind, som er relateret til et tema, der er defineret på forhånd. Det kan være klima, biodiversitet, køn/ligestilling. Det skal være temaer, som optager os bredt set, og som har betydning for os som samfund.

Konceptet er så, at det er de unge, der skal løse de ældres dilemmaer, og de ældre, der skal besvare de unges dilemmaer. At byboerne skal løse landboernes dilemmaer. At mændene besvarer kvindernes dilemmaer. Der skal på den måde, være defineret nogle “stereotype” skillelinjer/grupper, hvor der i monopolet skal sidde repræsentanter for grupperne.

Den første halve time kan eksempelvis være de gamle, der besvarer de unges dilemmaer og dernæst en halv time hvor de unge besvarer de ældres dilemmaer.

Dilemma-aftenen skal skabe nysgerrighed på andres perspektiver og holdninger. Og demonstrere at vi måske og forhåbentligt kan blive klogere ved at lytte til hinandens perspektiver, dilemmaer og holdninger.

Ved at vi forholder os til hinandens problemer og hjælper med at forsøge at løse dem konstruktivt, kan vi måske også lære noget om at indtage hinandens perspektiver. Og modtageren kan blive klogere på hvad “de andre” ved og har af gode eller mindre gode perspektiver.

Denne ide er udarbejdet af en gruppe fra Region Hovedstaden.

Brug ideen i folkeoplysningen

10 procent af de kommunale tilskud til aftenskoler skal bruges til debatarrangementer. Her er en utraditionel måde at anvende tilskuddet på. Det kan ske i samarbejde med f.eks. en seniorklub, en lokal landbrugsforening mm. Højskoler og efterskoler kan bruge det til aktiviteter, der inddrager lokalsamfundet.

Vil du have ideen uddybet af en af dem, der har formuleret den, kontakt chefkonsulent Michael Voss, DFS, mv@dfs.dk

Serie med nye debatformer

Ideerne i denne serie er blevet udviklet på fem digitale og regionale folkehøringer i foråret. De indgår i det idekatalog, der blev udsendt efter folkehøringerne.

Nogle af ideerne er samlede forløb, som bare skal tilpasses den enkelte forening og dens målgruppe. Andre ideer kan indgå som delelementer i møder og kurser.

Folkehøringerne blev arrangeret af Foreningen Folkemødet i samarbejde med Dansk Folkeoplysnings Samråd, Danmarks Biblioteksforening, Frirummet og Højskolerne.