Ny pulje til demokratiprojekter

Ny pulje til demokratiprojekter

Redaktionel dato: 26. marts 2021

Kulturministeriet støtter projekter, der øger unges bevidsthed om dis- og information – og højner valgdeltagelsen. Foreninger og folkeoplysning kan være med, men de skal allierede sig med medier, kommuner eller regioner.

Ved sidste kommunevalg førte Frederikssund en stor kampagne for at få flere unge til at stemme.

Ved sidste kommunevalg førte Frederikssund en stor kampagne for at få flere unge til at stemme.

Demokratipuljen, som Kulturministeriet nu har annonceret, støtter projekter af oplysende og almennyttig karakter, der en-ten søger at højne valgdeltagelsen eller øge befolkningens bevidsthed om fake news eller dis- og misinformation. Målgruppen for Demokratipuljen er unge.

Den demokratiske samtale

”Med fake news som en spiller i vores nyhedslandskab, er der mere end nogensinde før brug for, at vi værner om vores demokrati. Derfor er jeg glad for, at vi har kunnet sætte penge af til at styrke den demokratiske samtale, så der er endnu flere, der engagerer sig i det kommende kommunal- og regionsrådsvalg 16. november,” udtaler kulturminister Joy Mogensen.

Det er medievirksomheder, kommuner og regioner, som kan søge puljen, men Slots- og Kulturstyrelsen bemærker, at partnerskaber med civilsamfundets organisationer vægtes positivt i vurderingen af ansøgninger.

Foreninger og folkeoplysende skoler med en god demokrati-ide skal altså overbevise et medie eller kommunen om at iværksætte et samarbejde om projektet. Og det skal gå hurtigt. Der er deadline for ansøgninger den 21. april.

Læs mere om Demokratipuljen