Nye tal: Et unikt folkeoplysnings-samarbejde skaber gode resultater

Nye tal: Et unikt folkeoplysnings-samarbejde skaber gode resultater

Redaktionel dato: 24. maj 2024

Daghøjskolen Kompetencehuset i Aarhus og Psykiatrien, Aarhus Universitetshospital har indgået et unikt samarbejde, der har til formål at styrke trivslen blandt hospitalets indlagte og ambulante patienter ved at tilbyde musik, fællessang og kreative aktiviteter.  Foreløbige resultater tyder på, at de klassiske daghøjskoleaktiviteter skaber livskvalitet og øger patienternes psykiske velvære.

Medarbejdere fra Den Rullende Daghøjskole. Foto: Den Rullende Daghøjskole

Medarbejdere fra Den Rullende Daghøjskole. Foto: Den Rullende Daghøjskole

”Det er rart at komme ud af hovedet og ned i kroppen. At blive opslugt af sit projekt og sin idé. Jeg føler, jeg har gjort noget godt for mig selv, ved at komme i dag.”

Så rammende og præcist forklarer en anonym deltager på Den Rullende Daghøjskole, hvorfor vedkommende deltager i aktiviteterne i projektet Den Rullende Daghøjskole.

Den Rullende Daghøjskole er et unikt samarbejde mellem Kompetencehuset, Psykiatrien på Aarhus Universitetshospital og Afdelingen for Psykosers patient- og pårørenderåd.

Formålet er at støtte recovery-processen for psykiatriske patienter både under og efter et indlæggelsesforløb, og projektet har kørt siden december 2022.

To gange om ugen pakker medarbejderne i Kompetencehuset bilen og kører op til hospitalet i Skejby, hvor de etablerer værksteder i psykiatriens fællesarealer.

Når patienterne bliver udskrevet fra hospitalet, kan de efterfølgende fortsætte de kreative sysler i daghøjskolen. Brobygningen mellem hospitalet og daghøjskolen Kompetencehuset har til hensigt at skabe et socialt og kreativt efterværn, som patienterne kan bruge, når de skal genfinde hverdagen og få et fodfæste uden for hospitalets rammer.

Flere og flere deltagere

Nu tyder foreløbige tal på, at aktiviteterne som keramik, tufting, grafisk tryk, arbejde med læder, musik eller fællessang som daghøjskolen tilbyder, løfter trivslen blandt deltagerne.   

Antallet af deltagere både på Psykiatrien på Aarhus Universitetshospital og i Kompetencehuset er stødt stigende siden projektets start.

I december 2022 deltog 12 patienter på hospitalet og april 2024 deltog 147 patienter. Antallet af deltagere i Kompetencehuset, som tidligere har været knyttet til psykiatrien, er steget fra 5 til 85 i samme periode.

Men udover stor tilslutning viser de løbende undersøgelser også, at deltagerne finder glæde ved at deltage.

Til spørgsmålet ”Føler du noget rart ved at være med?” svarer over 94 procent ja.

Til spørgsmålet ”Oplever du tiden går hurtigt, når du deltager i aktiviteterne?” svarer over 98 procent ja.

En lige så stor del svarer ja til spørgsmålet ” Får du lyst til at komme med en anden gang?”

I alt har 68 personer svaret på spørgsmålene, der er indsamlet over tid.

En mere ”normal” hverdag

Kompetencehusets forstander, Nis Peter Nissen, er overbevist om, at de tilbud, som daghøjskolerne har, kan bidrage til menneskers evne til at udvikle sig personligt, socialt og dannelsesmæssigt.

”Med fantasien skaber vi forestillingen om det muliges kunst, og gennem kreativitetens skaberkraft gør vi tanken til virkelighed. Således er fantasi og kreativitet nøglen til dannelse, men også evnen til at nytænke og skabe gåpåmod.  I landets daghøjskoler har vi i alle år haft dette som omdrejningspunkt for vores virke, og derfor er det også oplagt, at det er daghøjskolen, som byder ind med kreative værkstedsfag, motion, kultur- og litteraturoplevelser og fællessang," siger Nis Peter Nissen i en pressemeddelelse fra Kompetencehuset.

Inge Voldsgaard, chefsygeplejerske ved Afdeling for Psykoser, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, forklarer, at hospitalet har valgt at indgå samarbejdet for at skabe et frirum for deres patienter, der lever med psykisk sygdom:

”Omdrejningspunktet for patienterne er psykiatrisk behandling. 90 procent af indlæggelsestiden handler om at være syg, og forholde sig til praktiske forhold vedrørende det at være patient i sundhedssystemet. Fra hospitalets side har vi et ønske om at bringe mere ”normal” hverdag ind i dagligdagen, og derigennem styrke patienternes trivsel. Det er det, Den Rullende Daghøjskole kan. Den bringer et pust af fritid, hobbyer og hyggeligt fællesskab ind i patienternes liv. Det er også vigtigt, at vi fra hospitalet rækker ud efter civilsamfundet, således at der er noget, der ud over behandlingen understøtter, at patienterne får det bedre," siger Inge Voldsgaard i en pressemeddelelse.

"Sundhedsfagligt er det bredt anerkendt, at det at dyrke nærværet, kreativiteten og kunstoplevelsen gavner menneskers helbred og øger livsglæden, velværet, trivslen og robustheden. Det er med til at skabe en hverdag, hvor der på trods af sygdom også er et godt indhold," fortsætter hun.

Her på Den Rullende fokuserer vi på alt det, jeg godt kan. Men der er også plads til at have en dårlig dag eller løbe tør for overskud undervejs. Når jeg skaber, er jeg lykkes med noget. Jeg føler mig så sej, når jeg tager et færdigt stykke keramik med hjem - som jeg har lavet. Jeg oplever også et fællesskab, hvor folk rummer og tager hensyn, og hvor jeg har fået kreative og empatiske venner.

Anonym deltager, Den Rullende Daghøjskole

Den Rullende Daghøjskole

Den Rullende Daghøjskole er et  samarbejde mellem Kompetencehuset, Psykiatrien på Aarhus Universitetshospital og Afdelingen for Psykosers patient- og pårørenderåd.

Projektet er etableret med støtte fra Velux Fonden og har til formål at støtte recovery-processen for psykiatriske patienter både under og efter et indlæggelsesforløb.

De foreløbige tal bliver foretaget løbende og består at registrering af antal deltagere i Den Rullende Daghøjskole og af kvantitative og kvalitative spørgerunder og interviews.