Sidste chance i år for at søge DFS’ puljer

Sidste chance i år for at søge DFS’ puljer

Redaktionel dato: 23. januar 2023

I kan stadig nå at søge DFS’ støtte- og udviklingspuljer og Kulturministeriets udviklingspulje til lokal folkeoplysning. Fristen er den 1. februar.

Temaet for udviklingspuljerne er FN’s 17 Verdensmål og bæredygtighed. Puljerne giver folkeoplysende organisationer, skoler og foreninger mulighed for at sætte turbo på den bæredygtige udvikling.

Der kan som altid søges til projekter uden for det prioriterede tema, men ansøgninger inden for temaet vil blive prioriteret. Den samlede ansøgningskvalitet bliver i alle tilfælde taget i betragtning. Vær opmærksom på, at projektperioden for begge udviklingspuljer nu løber over to år.

Derudover yder DFS som vanligt tilskud til økonomisk trængte medlemsorganisationer via Støttepuljen.

Information om DFS’ puljer