Søg sommerpuljen!

Søg sommerpuljen!

Redaktionel dato: 15. september 2021

Sommeren varer til 25. oktober. I hvert fald, hvis man vil søge støtte til kulturaktiviteter, der skaber fælles oplevelser, højner livskvaliteten og øger den sociale sammenhængskraft.

Sommerpuljens midler stammer fra Kulturministeriet. Det er DUF, som administrerer den, men foreninger behøver ikke at være medlem af DUF for at søge, og aktiviteterne kan rette sig mod såvel børn og unge som voksne, familier og/eller ældre.

Man kan søge støtte til arrangementer, der afholdes i perioden fra 1. juli til 25. oktober 2021. Ansøgningsfristen er 19. september.

Der er 7,3 mio. kr. i puljen, og man kan højest søge om 100.000 kr.

Men der er to forhold, man skal være opmærksom på.

OBS 1

Der er ikke fastlagt nærmere retningslinjer for, hvilke typer aktiviteter der kan støttes, end dem, der er nævnt i indledningen til denne artikel. Det er i sidste ende op til bevillingsudvalget, som afgør, om der er tale om en kulturaktivitet, og om der kan bevilliges støtte.

DFS' formand, Per Paludan Hansen, er medlem af bevillingsudvalget

OBS 2

Foreningerne bliver nødt til at afholde aktiviteten og bruge penge, inden de får besked på, om de får støtte fra puljen. Aktiviteterne skal være afsluttede senest den 25. oktober, og det er først på det tidspunkt, at bevillingsudvalget tager stilling. Til gengæld kan man søge til aktiviteter, som allerede nu er gennemførte og afsluttede.

Mere om sommerpuljen