Tilbage til folkeoplysende fællesskaber  

Tilbage til folkeoplysende fællesskaber  

Redaktionel dato: 1. februar 2022

Kulturministeriet har fordelt 2,3 mio. kr. til 22 folkeoplysende projekter, som hjælper mennesker tilbage i fællesskaber efter to år med corona-restriktioner. Bag 17 af projekterne står skoler og foreninger med tilknytning til DFS.

"Folkeoplysningen er med til at skabe fælleskaber og sammenhæng i samfund," siger enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen, Christina Papsø Weber

"Folkeoplysningen er med til at skabe fælleskaber og sammenhæng i samfund," siger enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen, Christina Papsø Weber

Et genbrugslaboratorium, hvor sårbare borgere mødes om design og håndværk i Århus, en online højskole med internationalt snit for hele landet samt folkeoplysning på hjul i det boligsociale område Vollsmose i Odense. Det er tre af de 22 projekter, der nu modtager midler fra Kulturministeriets Folkeoplysningspulje.

Enhedschef Christina Papsø Weber, Slots- og Kulturstyrelsen, siger: ”To år med coronarestriktioner kan mærkes i kultur- og foreningslivet. Sidste år oplevede vi, hvordan det satte tydelige begrænsninger på muligheden for at afholde aktiviteter.

Folkeoplysningen er med til at skabe fælleskaber og sammenhæng i samfund, og derfor glæder det mig at se, at så mange arbejder for at få børn, unge og voksne til at vende tilbage til folkeoplysningen og engagere sig i fællesskabet og den demokratiske samtale.”

Fakta om Folkeoplysningspuljen

Slots- og Kulturstyrelsen modtog i alt 58 ansøgninger til puljen. Der er samlet set uddelt midler for cirka 2,3 millioner kroner.

Puljen har i år støttet mindre folkeoplysende projekter inden for to indsatsområder: tilbagevenden til folkeoplysningen efter corona samt den demokratiske samtale i en digital tid.

Oversigt

Støtte til DFS-skoler og foreninger

AOF Center Storkøbenhavn - Udbredelse af folkeoplysning i udsatte boligområder - 200.000 kr.

AOF-Odense - Folkeoplysning på hjul – et mikrolokalt kulturhus - 200.000 kr.

Hvidovre, FORA - Middag med Mening - 151.900 kr.

DOF Næstved Aftenskole - Fra Skraldespand til Medlemskab - 75.000 kr.

FO Nordfyn - Den demokratiske samtale - 20.250 kr.

FOF-Djursland - Genstart efter Coronanedlukning - 31.500 kr.

Folkeuniversitetet i København - Videnskab for børn og voksne - 107.810 kr.

Folkeuniversitetets Komitéstyrelse - Folkeuniversiteternes Dag - 200.000 kr.

Frederiksberg Aftenskole/Aftenskolen Kursustrappen - Fællesskab og frirum for sårbare i aftenskolen - 121.140 kr.

LOF Varde - Verdens stemmer - din digitale højskole - 52.500 kr.

LOF's landsorganisation - Bag om smagen - 92.000 kr.

Odense Aftenskole - FN’s Verdensmål 3 Sundhed og trivsel - 30.000 kr.

SI Kompetencehuset - Genbrugslaboratoriet - 175.757 kr.

Sydvestjysk Folkeuniversitet - Branding og synliggørelse af Sydvestjysk Folkeuniversitet i forhold til en yngre målgrupper - 45.000 kr.

LOF København/Frederiksberg - I gang igen med nærgymnastik - 138.700 kr.