Velkommen til to nye medlemmer!

Velkommen til to nye medlemmer!

Redaktionel dato: 5. januar 2022

Fra nytår har DFS fået to nye medlemsorganisationer. Det er FRISKOLERNE og Komiteen for Sundhedsoplysning. Begge er dog gamle kendinge. Indtil nu har de været associerede medlemmer.

Da repræsentantskabet den 1. september gennemførte en stribe vedtægtsændringer, var formålet blandt at gøre det nemmere for nye organisationer at blive medlem af DFS.

Nye medlemmer skal stadig godkendes på et repræsentantskabsmøde, men mødet sidste år besluttede også at gøre det lettere for dem, der i forvejen var associerede medlemmer. De fik mulighed for at blive medlem allerede fra 1. januar 2022 på grundlag af en bestyrelsesgodkendelse.

Den mulighed har FRISKOLERNE og Komiteen for Sundhedsoplysning gjort brug af.

 

DFS' medlemsorganisationer

FRISKOLERNES's bestyrelse

FRISKOLERNES's bestyrelse

FRISKOLERNE

FRISKOLERNE er interesseorganisation for 280 frie grundskoler i hele landet med i alt cirka 39.000 elever. Skolerne repræsenterer en bred vifte af pædagogiske, ideologiske og religiøse livsanskuelser. De frie grundskoler fungerer alle under friskoleloven.

Foreningens medlemmer er ansatte, forældre og skolekredsmedlemmer. Skolekredsen er den kreds af mennesker, fx nuværende forældre på skolen, tidligere forældre, tidligere elever og andre fra lokalsamfundet, der ønsker at støtte skolen.

Foreningens formål er at styrke og fremme fællesskabet og samarbejdet mellem de danske friskoler og at værne om hjemmenes ret og indflydelse i skolespørgsmål. Samtidig arbejder de dagligt for at sikre de bedst mulige vilkår for at oprette og drive friskoler i Danmark.

Foreningens formand er Peter Bendix Petersen, og Søren Stein Brinck er sekretariatsleder. Foreningens sekretariat ligger i Friskolernes Hus i Asperup mellem Middelfart og Odense.

Fra et af Komiteens "Lær at tackle" kurser.

Fra et af Komiteens "Lær at tackle" kurser.

Komiteen for sundhedsoplysning

Komiteen er en sygdomsbekæmpende, almennyttig forening. Komiteens hovedaktiviteter er projektudvikling, efteruddannelse af sundhedsprofessionelle, kursusvirksomhed og foredrag samt udgivelse og distribution af sundhedsoplysende materialer. Projekterne favner både rent lægelige vinkler og samfundslivets mange sider med betydning for sundhed og trivsel.

Komiteen for Sundhedsoplysning blev etableret i 1964. Formålet var at skabe et sted, hvor enhver kunne henvende sig med et problem, et spørgsmål eller et projekt vedrørende sundhedsoplysning.

Ofte er henvendelserne kommet fra "ildsjæle" med sundhedsprojekter, strandet på grund af problemer med udvikling, organisering, finansiering eller distribution. Mange af henvendelserne har ført til realisering af sundhedsprojekter og sundhedspublikationer.

Formand for Komiteens styrelse er Tue Flindt Müller, og Charan Nelander er direktør. Komiteens sekretariat ligger på Østerbro i København.

Komiteen for sundhedsoplysning