Sundhed
Det mener DFS om...

Sundhed

Redaktionel dato: 3. maj 2021
”I folkeoplysningen eksisterer en kæmpe urskov af skoletilbud og foreningsaktiviteter, der arbejder på at styrke sundhed og trivsel, også for særligt sundhedsudsatte målgrupper.”

”I folkeoplysningen eksisterer en kæmpe urskov af skoletilbud og foreningsaktiviteter, der arbejder på at styrke sundhed og trivsel, også for særligt sundhedsudsatte målgrupper.”

De senere år har vi i Danmark set en stigning i uligheden i sundhed, hvilket er i direkte modstrid med   Verdensmål 3 for bæredygtig udvikling. Dette ses på den fysiske dimension, såvel som den psykiske og den sociale.

DFS mener, at en helhedsorienteret tilgang og indsats skal styrkes i kampen mod ulighed i sundhed. DFS forstår en helhedsorienteret tilgang i et organisk perspektiv, hvor fysisk, psykisk og social trivsel og sundhed hænger sammen.

En helhedsorienteret tilgang forudsætter, at vi tager udgangspunkt i den enkeltes perspektiv og møder samtlige styrker og udfordringer på borgerens præmisser.

Dermed bliver et ensporet fokus eller udskamning af den enkelte for sundhedsrelaterede udfordringer, såsom misbrug, overvægt eller manglende sundhedskompetencer ikke den rigtige måde at bekæmpe uligheden i sundhed. Det skaber i stedet ofte fastholdelse og skaber andre sundhedsudfordringer som manglende selvværd, angst og depression.

Under de folkeoplysende faner eksisterer allerede en kæmpe urskov af skoletilbud og foreningsaktiviteter, der arbejder på at styrke sundhed og trivsel, herunder også for særligt sundhedsudsatte målgrupper. Der findes uendelige eksempler på, hvordan den helhedsorienterede tilgang til den enkeltes trivsel og dannelsesmæssige udfoldelse er en essentiel del af en folkeoplysende praksis.

Forskning har påvist, at deltagelse i meningsfulde aktiviteter i et forpligtende fællesskab styrker den enkeltes mentale sundhed. Hertil ses det, at en stor andel af de folkeoplysende aktiviteter omhandler og styrker den fysiske sundhed i form af kost og bevægelse. Samtidig er det sociale element – det forpligtende fællesskab – en uundgåelig byggesten.

DFS foreslår konkret, at:

  • en helhedsorienteret tilgang bør være gennemgående i alle sundhedsmæssige indsatser
  • der skabes flere partnerskaber mellem forebyggelses- og kulturområdet i kommunerne, evt. via frivilligkoordinatorer
  • tilbuddene til psykisk sårbare udbygges i samarbejde med folkeoplysende aktører
  • der fokuseres på og afsættes ressourcer til en kortlægning og udvikling af folkeoplysende tilbud til personer med handicap.

Dansk Folkeoplysnings Samråds bestyrelse, april 2021