Uddannelse
Det mener DFS om...

Uddannelse

Redaktionel dato: 3. maj 2021
Forløb på en daghøjskole kan være den positive oplevelse, der  sætter skub i nye tanker og drømme om fremtiden. (Foto: Peter Grosen)

Forløb på en daghøjskole kan være den positive oplevelse, der sætter skub i nye tanker og drømme om fremtiden. (Foto: Peter Grosen)

DFS mener, at at en mangfoldig uddannelsessektor er nødvendig for at sikre kvalitetsuddannelse til alle, jf. FNs verdensmål 4. Som samfund har vi brug for det formelle uddannelsessystem, men for at sikre meningsfulde fællesskaber og relevante dannelses- og uddannelsesforløb for alle unge og voksne i Danmark, har vi i høj grad også brug for de ikke-formelle alternativer, som folkeoplysningen repræsenterer.

DFS mener, at de folkeoplysende tilbud spiller en helt afgørende og betydningsfuld rolle i forhold til at sikre en variation af læringstilbud, hvor fokus er på perspektiver og tilgange, der tager udgangspunkt i deltagerens behov og livssituation, og som har et bredt sigte på demokratisk dannelse og det gode liv.

Disse elementer er helt essentielle for at skabe glæde og mening ved at lære nyt. Det gælder både for den unge, der er i tvivl om fremtiden, for den ledige, der har behov for opkvalificering af grundlæggende færdigheder og for den ældre, der har fået tid til at forfølge sin drøm om at blive klogere på eller gerne vil lære et håndværk i et fællesskab med andre.

Alle skal ikke lære det samme og alle kan ikke lære på samme måde eller i samme tempo, og netop derfor har de folkeoplysende tilbud historisk set og bør fortsat i fremtiden være vigtige brikker i det uddannelsespolitiske landskab.

De folkeoplysende rum skaber en mulighed for at deltagerne kan engagere sig i fællesskaber og fordybe sig i en faglighed uden at skulle tænke på at præstere ved en afsluttende eksamen. I en verden præget af højt tempo, præstationskultur og store krav til vores formåen er rum med plads til både tvivl, refleksion og demokratisk og personlig udvikling derfor aldeles vigtige.

Mange folkeoplysende aktører har solid erfaring med at skabe motivation for læring hos grupper, for hvem traditionel skolegang hverken er forbundet med lyst, glæde eller mening.

Men når glæden og motivationen vækkes i trygge og anderledes rammer, opstår der ofte grobund for at nye muligheder bliver synlige. Fx kan et forløb på en daghøjskole eller en Fri Fagskole være den positive oplevelse, der ikke bare sætter skub i nye tanker og drømme om fremtiden, men også give troen på, at nye veje i livet er mulige.

DFS vil konkret arbejde for:

  • at de folkeoplysende skoler og foreninger sikres bedre økonomiske rammer
  • at der investeres i mere forskning på området - fx i folkeoplysende forløbs potentiale i forhold til specifikke målgrupper
  • at folkeoplysningens bidrag til at løfte voksen- og eftervidereuddannelsesfeltet opnår højere grad af politisk anerkendelse
  • at der sikres flere midler til samarbejde/brobygningsforløb mellem den ikke-formelle og formelle uddannelsesverden, fx i forhold til udsatte unge.

Dansk Folkeoplysnings Samråds bestyrelse, april 2021