Praktikant i DFS
Et tidligere opslag

Praktikant i DFS

Redaktionel dato: 22. april 2020

Vi er altid på udkig efter gode praktikanter til Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) fordi I bidrager med værdifuld ny viden, nye ideer og nye vinkler – og fordi vi gerne vil være med til at kvalificere fremtidens medarbejdere. Vi vil gerne have 1-2 praktikanter hvert semester.

Hos os får du mulighed for at blive involveret i et bredt felt af vores aktiviteter, eller du kan fordybe dig i et enkelt hjørne. Du får netværk og forbindelser, som du kan bruge i dit kommende arbejdsliv. Du bliver involveret i den daglige gang på kontoret og kommer med til de konferencer og andre begivenheder, der er relevante. Der er selvfølgelig også plads til at bruge den tid på studiet, som du skal.

Dansk Folkeoplysnings Samråd er en paraplyorganisation for 34 landsdækkende folkeoplysende organisationer. Vores hovedaktiviteter er medlemsservice og politisk interessevaretagelse.

Inden for medlemsservice, driver vi en bl.a. række faglige netværk, f.eks. inden for kommunikation, unge, dokumentation og ledelse, vi arrangerer konferencer, udbyder puljemidler og hoster hjemmesider.

Inden for politisk interessevaretagelse ligger vores dokumentationsarbejde, intern og ekstern kommunikation, høringssvar og kontakter med politikere, embedsmænd og samarbejdspartnere i andre civilsamfundsorganisationer, og – ikke mindst – vores omfangsrige aktiviteter på Folkemødet.

Af dig forventer vi,

  • At du interesserer dig for samfundsforhold og måske har lidt indsigt i folkeoplysning, voksnes læring eller foreningslivet.
  • At du er i gang med en relevant universitetsuddannelse.
  • At du kan arbejde selvstændigt og er pligtopfyldende og systematisk.
  • At du er positiv og god til at samarbejde i teams.
  • At du er kreativ og god til at se nye vinkler.

Vi er et travlt sekretariat med ca. 10 dygtige og engagerede medarbejdere. Vi har en uformel omgangstone men er også ambitiøse og seriøse.

Praktikperioden kan tilrettelægges fleksibelt i enten forårs- eller efterårssemesteret.

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt, der tilrettelægges i en flekstidsordning.

Praktikken er ulønnet, men der godtgøres med et månedligt honorar på kr. 3.000,-. Udbetalingen sker månedsvist bagud.

Praktikant producerer videoer om folkeoplysning

Her kan du se et eksempel på, hvad tidligere praktikant arbejdede med

Praktikant producerer videoer om folkeoplysning