Bliv medlem
Om DFS

Bliv medlem

Redaktionel dato: 8. juni 2020

Hvordan bliver I medlem?

Arbejder I for at styrke borgeres deltagelse og engagement i fællesskab og samfund på et folkeoplysende fundament? Så kan det være, I kan tage del i DFS' folkeoplysende arbejde og fællesskab gennem medlemskab i samrådet.

DFS’ medlemskreds er meget bred og mangfoldig i forhold til organisationstyper, størrelser, aktivitetsformer, idepolitiske emner og virke. DFS vedtægter har dog specifikke rammer for, hvem der kan blive medlem og hvordan.

Ønsker i at søge om medlemskab, bedes I læse nedenstående og derefter tage kontakt til sekretariatet. Herfra vil I efter nærmere dialog, kunne blive guidet gennem processen for mulig optagelse.
I er også velkomne til at kontakte sekretariatet vedrørende spørgsmål til krav, medlemsfordele, etc.  

Medlemskab af Dansk Folkeoplysnings Samråd

Hvilken slags medlem kan I blive?
DFS har to typer af medlemskab: 

  1. Almene medlemsorganisationer, der opfylder alle kravene til medlemskab.
    Almene medlemmer har adgang til foreningens demokratiske organer, dvs. stemmeret på repræsentantskabsmødet og mulighed for at stille op til bestyrelsen. Herudover kan de almene medlemmer ansøge om midler hos DFS’ puljer, samt adgang til alle DFS' øvrige medlemsfordele.

  2. Associerede medlemsorganisationer, som ikke opfylder alle krav, men på som på anden vis har et stærkt engagement og tilknytning til folkeoplysende aktiviteter.  
    Associerede medlemmer har adgang til samrådets netværk, kurser, konferencer m.v. samt adgang til repræsentantskabsmødet, dog uden stemmeret og mulighed for plads i bestyrelsen. Associerede medlemmer har ikke mulighed for at stå som ansøger til DFS' puljemidler, med mindre det er som partner. Derudover har associerede medlemmer har adgang til alle øvrige medlemsfordele, herunder brug af DFS' webhotel og IT-indkøbsordninger.

    Alle medlemmer kan deltage i netværk, møder og konferencer og søge rådgivning hos sekretariatet. 

Herudover indgår DFS gerne i partnerskaber med organisationer, der ikke nødvendigvis arbejder med folkeoplysning, men som på anden vis har deler interessefællesskaber. Vilkår for partneraftaler aftales individuelt.

Det er vigtigt for DFS at have et tæt samarbejde med alle relevante aktører indenfor folkeoplysningsområdet, og derfor vil DFS gerne udbygge netværket af medlemmer og partnerskaber.

Hvad skal I betale?
For almene medlemmer opereres med tre forskellige årlige kontingentsatser. I runde tal er satserne ca. 2.500 – 6.500 – 10.000 kr. afhængig af organisationens størrelse.
For associerede medlemmer er der kun én takst: 1500 kr. Kontingentet fastsættes årligt af repræsentantskabet.

Hvilke krav skal i opfylde?
Uddrag fra DFS' vedtægter:

Som medlemsorganisationer kan optages landsdækkende organisationer, der har folkeoplysning som en hovedaktivitet. Ved landsdækkende organisationer forstås organisationer, hvis aktiviteter har borgere i hele landet som målgruppe.

En medlemsorganisation skal have foreningsstruktur og suverænitet (egne vedtægter, eget budget og eget regnskab).

Paraplyorganisationer kan ikke opnå medlemskab. En paraplyorganisation forstås som en organisation, der som medlemmer har andre landsorganisationer, og hvis formål er at være fællesrepræsentation."

Andre organisationer m.v.

Bestyrelsen kan beslutte at optage organisationer, der arbejder med folkeoplysning, men som ikke opfylder betingelserne for at være medlem. som associerede medlemmer.

Vedtægter kan findes her.

Carolina Magdalene Maier
Kontaktoplysninger

Carolina Magdalene Maier

Sekretariatschef

Hovedopgaver: Daglig og strategisk ledelse, politisk interessevaretagelse og betjening af DFS’ bestyrelse

Hils på Carolina

Email: cmm@dfs.dk

Telefon: 60771525