Organisation og vedtægter
Om DFS

Organisation og vedtægter

Redaktionel dato: 15. juli 2021

Repræsentantskabet

Den øverste myndighed i Dansk Folkeoplysnings Samråd er repræsentantskabet, som træder sammen hvert år i april.

Medlemsorganisationerne har 1, 2 eller 3 stemmer hver - alt efter størrelse.

Repræsentantskabsmødet i 2021 kunne ikke gennemføres i april, men blev i stedet indkaldt til 1. september.

Fra repræsentantskabsmødet i 2020.

Fra repræsentantskabsmødet i 2020.

Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges af Repræsentantskabet. Bestyrelsen er højeste myndighed mellem repræsentantskabsmøderne. Herunder følger medlemmerne af bestyrelsen.

Per Paludan Hansen
Per Paludan Hansen

Valgperiode 2019-2021 - Sekretariatsleder i LOF - formand for bestyrelsen - Kontakt: pph@dfs.dk

Vibeke Sonntag Larsen
Vibeke Sonntag Larsen

Valgperiode 2019-2021 - Sekretariatsleder i Kulturhusene i Danmark - vibeke@kulturhusene.dk

John Meinert Jacobsen
John Meinert Jacobsen

Valgperiode: 2020-2022 - Administrerende direktør i AOF-Danmark - john@aof.dk

Marlene Berth Nielsen
Marlene Berth Nielsen

Valgperiode: 2019-2021 - Souschef og udviklingskonsulent i oplysningsforbundet FORA - marlene@fora.dk

Randi Jensen
Randi Jensen

Valgperiode 2019-2021 - Sekretariatsleder i Foreningen af Daghøjskoler - rj@daghojskoler.dk

Henrik Christensen
Henrik Christensen

Valgperiode 2020-2022 - Sekretariatsleder i DOF - næstformand i bestyrelsen - hc@danskoplysning.dk

Ejnar Bo Pedersen
Ejnar Bo Pedersen

Valgperiode 2020-2022 - Sekretariatschef i Ungdomsskoleforeningen - ebp@ungdomsskoleforeningen.dk

Maiken Riis Friberg
Maiken Riis Friberg

Kommunikationschef og chefredaktør i Coops foreningssekretariat. (Indsuppleret for Flemming Jørgensen, Coop - Valgperiode 2019-2021) maiken.friberg@coop.dk

Christina Alfthan
Christina Alfthan

Valgperiode 2020-2022 - presse- og kommunikationschef i Dansk Kvindesamfund - presse@danskkvindesamfund.dk

Marlene Borst Hansen
Marlene Borst Hansen

Valgperiode 2020-22 - Projektleder, Folkehøjskolernes Forening - marlene@frirummet.org

Stine Hohwü-Christensen
Stine Hohwü-Christensen

Udviklingskonsulent - Medarbejderrepræsentant shc@dfs.dk

Vedtægterne

DFS' beslutninger reguleres af vedtægterne.

De nuværende vedtægter blev vedtaget på repræsentantskabsmødet den 1. november 2004. På repræsentantskabsmødet den 17.april 2015 blev der vedtaget en række mindre ændringer.

Carolina Magdalene Maier
Kontakt for bestyrelsen

Carolina Magdalene Maier

Sekretariatschef

Hovedopgaver: Daglig og strategisk ledelse, politisk interessevaretagelse og betjening af DFS’ bestyrelse

Hils på Carolina

Email: cmm@dfs.dk

Telefon: 60771525