Organisation og vedtægter
Om DFS

Organisation og vedtægter

Redaktionel dato: 15. juli 2021

Repræsentantskabet

Den øverste myndighed i Dansk Folkeoplysnings Samråd er repræsentantskabet, som træder sammen hvert år i april.

Medlemsorganisationerne har 1, 2 eller 3 stemmer hver - alt efter størrelse.

Repræsentantskabsmødet i 2021 kunne ikke gennemføres i april, men blev i stedet indkaldt til 1. september.

Fra repræsentantskabsmødet i 2020.

Fra repræsentantskabsmødet i 2020.

Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges af Repræsentantskabet. Bestyrelsen er højeste myndighed mellem repræsentantskabsmøderne. Herunder følger medlemmerne af bestyrelsen.

Per Paludan Hansen
Per Paludan Hansen

Valgperiode 2019-2021 - Formand for bestyrelsen - Sekretariatsleder i LOF - pph@dfs.dk

Marlene Borst Hansen
Marlene Borst Hansen

Valgperiode 2020-22 - Næstformand for bestyrelsen - Projektleder, Folkehøjskolernes Forening - marlene@frirummet.org

Christina Alfthan
Christina Alfthan

Valgperiode 2020-2022 - presse- og kommunikationschef i Dansk Kvindesamfund - presse@danskkvindesamfund.dk

Ejnar Bo Pedersen
Ejnar Bo Pedersen

Valgperiode 2020-2022 - Sekretariatschef i Ungdomsskoleforeningen - ebp@ungdomsskoleforeningen.dk

Henrik Christensen
Henrik Christensen

Valgperiode 2020-2022 - Sekretariatsleder i DOF - hc@danskoplysning.dk

John Meinert Jacobsen
John Meinert Jacobsen

Valgperiode: 2020-2022 - Administrerende direktør i AOF-Danmark - john@aof.dk

Lars Bangert Struwe
Lars Bangert Struwe

Valgperiode 2021-2023 - generalsekretær - Atlantsammenslutningen

Lise Korsgaard
Lise Korsgaard

Valgperiode 2021-2023 - Sekretariatsleder - Grundtvigsk Forum - lk@vartov.dk

Marlene Berth Nielsen
Marlene Berth Nielsen

Valgperiode: 2021-2023 - Souschef og udviklingskonsulent i oplysningsforbundet FORA - marlene@fora.dk

Randi Jensen
Randi Jensen

Valgperiode 2021-2023 - Sekretariatsleder i Foreningen af Daghøjskoler - rj@daghojskoler.dk

Stine Hohwü-Christensen
Stine Hohwü-Christensen

Udviklingskonsulent - Medarbejderrepræsentant shc@dfs.dk

Vedtægterne

DFS' beslutninger reguleres af vedtægterne.

De nuværende vedtægter blev vedtaget på repræsentantskabsmødet den 1. september 2021.

Carolina Magdalene Maier
Kontakt for bestyrelsen

Carolina Magdalene Maier

Sekretariatschef

Hovedopgaver: Daglig og strategisk ledelse, politisk interessevaretagelse og betjening af DFS’ bestyrelse

Hils på Carolina

Email: cmm@dfs.dk

Telefon: 60771525