Repræsentantskabsmøde 2019
Materialer og beslutninger

Repræsentantskabsmøde 2019

Redaktionel dato: 23. april 2020

Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 25. april kl. 9.15-14.30 hos BINGS Konferencecenter, Vesterbrogade 149, Kbh. V.

Bilag til og fra mødet

Program

Dagsorden

Årsberetning 2018

Årsregnskab 2018

Notat fra kritiske revisorer

Budget 2019

Forslag til kontingent 2020

Optagelse af nye medlemmer

Kandidatliste til bestyrelsesvalget

Referat