Repræsentantskabsmøde 2020

Repræsentantskabsmøde 2020

Redaktionel dato: 24. juni 2020

DFS' repræsentantskabsmøde var oprindelige indkaldt til den 22. april. På grund af coronanedlukningen blev det udskudt. Det finder nu sted:

Tirsdag den 1. september kl. 13.00 - 14.30

Vartov, Farvergade3 27, opgang H, København

Repræsentantskabsmødet finder sted i forlængelse af DFS' Årsmøde, som begynder samme sted kl. 09.30.

Læs mere om Årsmødet

Dagsorden for DFS' repræsentantskabsmøde 2020

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af repræsentantskabsmødesekretær
3. Godkendelse af dagsorden
4. Valg af stemmetællere
5. Beretning v/ formand Per Paludan Hansen
6. Regnskab og budget v/ Carolina Magdalene Maier
    a. Præsentation af udsendt regnskab og kommentar fra kritiske revisorer
    b. Præsentation af budget for 2020
7. Fastsættelse af medlemskontingent for 2021 v/ Carolina Magdalene Maier
8. Bestyrelsen fremlægger DFS’ Strategi 2020-2023 til orientering
9. Indkomne forslag
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer
a. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
I 2018 valgtes: Joachim Vædele, John Meinert Jacobsen, Henrik Christensen, Ejnar Bo Pedersen og Ole Buch Rahbek.
11. Valg af kritisk revisor og kritisk revisor suppleant
12. Valg af revisor
13. Eventuelt

Genindkaldelse af Repræsentantskabsmøde 2020
Årsberetning 2019
Beretning fra de kritiske revisorer
Budget 2020
Forslag til nye kontingentsatser
Indkommet forslag - optagelse af nyt medlem