Repræsentantskabsmøde 2020

Repræsentantskabsmøde 2020

Redaktionel dato: 24. juni 2020

DFS' repræsentantskabsmøde var oprindelige indkaldt til den 22. april. På grund af coronanedlukningen blev det udskudt til tirsdag den 1. september .

Læs mere om Årsmødet

Dagsorden for DFS' repræsentantskabsmøde 2020

1. Valg af dirigent

2. Valg af repræsentantskabsmødesekretær

3. Godkendelse af dagsorden

4. Valg af stemmetællere

5. Beretning v/ formand Per Paludan Hansen

6. Regnskab og budget v/Carolina Magdalene Maier
a. Præsentation af udsendt regnskab og kommentar fra kritiske revisorer
b. Præsentation af budget for 2020

7. Fastsættelse af medlemskontingent for 2021

8. Indkomne forslag
a. Ansøgning om optagelse som medlem fra Nyt Europa.

9. Valg af fem bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
John Meinert Jacobsen (modtager genvalg)
Henrik Christensen (modtager genvalg)
Ejnar Bo Pedersen (modtager genvalg)
Joachim Vædele (modtager ikke genvalg)
samt en vakant position grundet Ole Buch Rahbeks fratræden i perioden

10. Valg af kritisk revisor og kritisk revisor suppleant

11. Valg af revisor

12. Eventuelt

Dagsorden Årsmøde
Dagsorden Repræsentantskabsmøde
Årsberetning 2019
Årsregnskab 2019
Beretning fra de kritiske revisorer
Budget 2020
Forslag til nye kontingentsatser
Indkommet forslag - optagelse af nyt medlem
Bestyrelseskandidat Christina Alfthan
Bestyrelseskandidat Ejnar Bo Pedersen
Bestyrelseskandidat Henrik Christensen
Bestyrelseskandidat John Meinert Jacobsen
Bestyrelseskandidat Marlene Borst Hansen
Referat af repræsentanskabs-mødet