Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
DFS prioriterer

Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Redaktionel dato: 25. august 2020
DFS' strategi 2020-2022

Mål 11 skal bidrage til at gøre byer og lokalsamfund inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

Derudover er der også under dette verdensmål et fokus på at øge borgerinddragelse og –deltagelse i byer og lokalsamfund. I en folkeoplysningsoptik er et bæredygtigt lokalsamfund et samfund, hvor der er plads til og respekt for, at fællesskaber dannes nedefra – altså af borgerne – omkring et fælles tredje, som giver mening og værdi for det specifikke lokalsamfund.

Her kan folkeoplysningen anspore til opblomstringen af nye lokale og demokratiske fællesskaber, blandt andet gennem at stille både fysiske og organisatoriske ressourcer til rådigheder for borgernes fælles projekter og ideer.

Sådanne folkeoplysende aktiviteter viser, hvordan et forenings- og organisationsdemokrati spejler og supplerer det politiske folkestyre.

(Uddrag af DFS' Strategi 2020-2022)