Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
DFS prioriterer

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Redaktionel dato: 25. august 2020
DFS' strategi 2020-2022

Mål 12 handler om, at vi hurtigst muligt skal reducere vores fodaftryk på naturen ved at ændre den måde, vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på

Det handler blandt andet om at tilskynde forbrugere til at reducere deres forbrug og genbruge deres affald. På engelsk kan man indfange borgerens bidrag til et bæredygtigt forbrug med tre simple ord: Reduce, reuse, recycle.

Folkeoplysning kan bidrage til et bæredygtigt forbrug gennem både klassisk oplysning om, hvordan man som forbruger nedbringer sit fodaftryk, men også ved at være mødested for lokal aktivisme, hvor borgere forener sig med henblik på at udvikle ideer og handlingsanvisninger til brug i deres hverdag.

Folkeoplysning kan også bidrage ved at skabe rum for debatter og behov, som kan presse beslutningstagere til handling.

(Uddrag af DFS' Strategi 2020-2022)