Verdensmål 13: Klimaindsats
DFS prioriterer

Verdensmål 13: Klimaindsats

Redaktionel dato: 25. august 2020
DFS' strategi 2020-2022

Mål 13 skal bidrage til at verden handler hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

I forhold til dette mål har folkeoplysningen en undervurderet vigtig scene at fylde ud. Folkeoplysning kan konkret bidrage til et mere klimamæssigt bæredygtigt samfund ved på sagligt grundlag at udvide borgernes klimabevidsthed og handlingsrum.

Mange borgere vil gerne bidrage til at bekæmpe klimaforandringerne, men ved ikke, hvor de bedst eller mest effektivt kan tage fat.

Andre går med store bekymringer for deres egen og deres børns og børnebørns fremtid, og savner arenaer, hvor de kan lufte den bekymring og måske også finde håb.

Skolebørn og unge studerende går på gaden i massive protester.

Der foregår en bevægelse uden for verdens vinduer, som folkeoplysningen kan bidrage til at kvalificere gennem forskellige former for oplysning, kurser, foredrag, aktivisme, netværk og meget, meget mere.

(Uddrag af DFS' Strategi 2020-2022)