Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner
DFS prioriterer

Verdensmål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Redaktionel dato: 25. august 2020
DFS' strategi 2020-2022

Mål 16 skal støtte fredelige og inkluderende samfund, give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer

Hvor mål 16 for nogle lande har betydning for opbygningen af et demokrati, der ikke eksisterer, har det i dansk kontekst fokus på at værne om det stærke demokrati, vi har opbygget gennem mere end et århundrede.

I den udvikling spiller folkeoplysning en væsentlig rolle. Hvor lovgivning og Folketinget er politikernes oplysningsarena, er folkeoplysningens borgernes. Denne væsentlige demokratiske funktion er ikke kommet af sig selv – og den bevares heller ikke, hvis ikke vi værner om den og udvikler den.

Derfor har folkeoplysningen en stor opgave i både at arbejde for et bæredygtigt demokrati, herunder frihedsrettigheder og menneskerettigheder, men også i at stille rum og mulighed til rådighed for at borgerne kan eksekvere det folkelige hverdagsdemokrati, som er helt afgørende for et bæredygtigt samfund.

At forholde sig aktivt og nysgerrigt til demokratiets både muligheder og faldgruber er en bæredygtig tilgang til den demokratiske tradition og eventuelle behov for fornyelse.

(Uddrag af DFS' Strategi 2020-2022)