Verdensmål 3: Sundhed og trivsel
DFS prioriterer

Verdensmål 3: Sundhed og trivsel

Redaktionel dato: 25. august 2020
DFS strategi 2020-2022

Mål 3 skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

I en folkeoplysningsoptik handler bæredygtig sundhed og trivsel om at forstå og tilgå menneskets fysiske, mentale og eksistentielle behov for at føle sig i balance i et organisk perspektiv med fokus på både forebyggelse og indsatser samt med respekt for, at alle mennesker er forskellige.

Folkeoplysning kan dels byde ind med oplysning og aktiviteter om sund livsstil, fysisk bevægelse og mental sundhed. Derudover er folkeoplysningsaktiviteter i sig selv, med deres fundering i fysiske fællesskaber, et væsentligt værn mod ensomhed og social isolation.

Alene den blotte mulighed for at mødes til folkeoplysende aktiviteter til en rimelig pris og uden andre forudsætninger end dem, enhver har med hjemmefra, kan afhjælpe og forebygge ensomhed.

Dertil kommer, at borgeren gennem den kundskabstilegnelse, han eller hun erhverver gennem de folkeoplysende aktiviteter, ofte helt automatisk vil højne både sin fysiske og mentale trivsel. Al forskning viser, at både fysisk og mental stimulation af krop og sjæl har positive helbredsmæssige følgevirkninger.

(Uddrag af DFS' Strategi 2020-2022)

DFS prioriterer følgende delmål under verdensmål 3:

Delmål 3.4: ”Inden 2030 skal tidlig dødelighed, som følge af ikke-smitsomme sygdomme, reduceres med en tredjedel gennem forebyggelse og behandling, og mental sundhed og trivsel skal fremmes.”

Det prioriterer vi, fordi folkeoplysende aktiviteter er forebyggende, sundhedsfremmende indsatser, der styrker både den mental og fysiske trivsel hos deltageren.