Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
DFS prioriterer

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

Redaktionel dato: 25. august 2020
DFS' strategi 2020-2022

Mål 4 skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

Målet taler direkte ind i folkeoplysningens fokus på efter- og videreuddannelse, voksenuddannelse, fritidsundervisning og i det hele taget mulighed for livslang læring, som er drevet af borgernes lyst til og engagement i at styrke egen viden og færdigheder gennem fællesskaber.

I sin tid opstod folkeoplysningen gennem etablering af undervisning for unge, der ønskede at dygtiggøre sig i regning og skrivning og ”anden nyttig undervisning”. Det er fortsat helt afgørende for folkeoplysningen – både for dens selvforståelse og dens funktion i samfundet – at den bidrager til at løfte kundskabsniveauet i befolkningen.

Derfor er bæredygtig uddannelse i en folkeoplysningsoptik uddannelse, som ud fra en lighedsoptik bidrager med vedkommende og pædagogisk inspirerende undervisning, som er tilpasset menneskets behov og evne til at lære.

Hele folkeoplysningens tradition og virke er baseret på en tilgang til uddannelse, som tager udgangspunkt i lyst og frivillighed – det skal folkeoplysningen fortsat gøre.

(Uddrag af DFS' Strategi 2020-2022)

Udvalgte delmål: