Aktiviteter under nedlukningen

Aktiviteter under nedlukningen

Deltagerne i folkeoplysende aktiviteter blev også ramt af corona-nedlukningerne.

Mange deltagere havde brug for den viden, de kunne få fra kurser mm. Andre savnede det fællesskab, som var lukket ned. Nogle følte sig totalt isolerede i tvungen eller selvvalgt karantæne og havde derfor et større behov end tidligere for meningsfulde fællesskaber.

Det vidste foreningsledere, skoleledere og undervisere. Derfor gjorde de alt for at kunne fastholde undervisning og fællesskab virtuelt eller i fri luft.

Nogle af disse initiativer har vi beskrevet i artiklerne nedenfor.

Underviser Melanie Hornemann Kämpfe fra FOF-Aarhus er i gang med on-line fødselsforberedelse. (Foto: Jørgen Diswal)

Underviser Melanie Hornemann Kämpfe fra FOF-Aarhus er i gang med on-line fødselsforberedelse. (Foto: Jørgen Diswal)

Artikler om folkeoplysende aktiviteter under nedlukningen