Nedlukningstiden var ikke spildt
DFS gør status

Nedlukningstiden var ikke spildt

Redaktionel dato: 13. august 2021

I forordet til bestyrelsens beretning for 2020 gør formanden, Per Paludan Hansen, status over en periode, hvor alt var anderledes, folkeoplyserne blev udfordret, og DFS måtte fokusere på kerneopgaven, men også en periode, hvor der blev udviklet nye aktiviteter, metoder og tanker

Forord

Mange folkeoplysende aktiviteter gik i stå. Dem, der blev gennemført, fik en anden form end normalt. De fleste planer måtte ændres – ofte flere gange. Intet var rigtig, som vi er vant til, i 2020.

Aktive folkeoplysere blev testet til det yderste. De folkeoplysende organisationer, der er skabt til at samle deltagere om meningsfulde fællesskaber, trives selvsagt dårligt, når de ikke kan byde deltagere indenfor. Krisen vil sætte sig spor i foreningerne, og det vil kræve en stor indsats fra frivillige og ledere at genvinde den position, de havde før krisen.

Midt i krisen var det imponerende at se de folkeoplysende aktører  tænke nyt. På få uger blev der gjort digitale landvindinger, som det under normale omstændigheder ville tage flere år at nå. Virtuelle møder og fjernundervisning skød op. De folkeoplysende organisationer bød sig også til for at nå ud til de borgere, der var hårdest ramt af nedlukningerne – de ensomme og de udsatte.

For DFS betød det ikke færre opgaver. Vi fik travlt med at sikre medlemsorganisationernes overlevelse og fremtid. Det indebar gode samtaler med vores medlemsorganisationer og mange møder med embedsmænd og politikere. Det krævede også nogle gange, at vi var meget insisterende.

Når vi opnåede resultater, var næste skridt at informere medlemsorganisationerne, og vi påtog os også opgaven at administrere en af kompensationspuljerne.

Nogle kalder 2020 for et spildt år. Sådan ser jeg ikke på det. Når DFS passer sin kerneopgave, er kræfterne ikke spildte. Men det er ikke den eneste grund til, at 2020 rykkede DFS fremad. På rigtig mange felter blev der udviklet i årets løb, og vi fik lagt sporene for fremtidige aktiviteter og nyskabelser.

Særlig vigtigt er det for mig, at vi havde så godt et samarbejde med medlemsorganisationerne omkring corona-situationen. Med den nye organisering af sekretariatet er jeg overbevist om, at vi i 2021 vil komme endnu tættere på hver enkelt medlemsorganisation, med alle de forskelle og særtræk, de har.

Samarbejdet vender sig også ud af. I 2020 har DFS etableret nye kontakter og fælles projekter med mange aktører uden for DFS. På grund af restriktionerne er det ikke alt sammen blevet til virkelighed, men det ligger grydeklart til den forhåbentligt snarlige genåbning og genstart. Det gælder ikke mindst arbejdet med at rulle DFS’ nye strategi for bæredygtig folkeoplysning ud.

Både DFS og vores medlemsorganisationer står foran en genstart, som også vil byde på udfordringer, vi ikke er vant til. Der bliver brug for at give folkeoplysningen et nyt ”boost”. Det har vi taget hul på i bestyrelsen, og det vil vi bedst kunne gøre, hvis vi kombinerer kræfterne i DFS’ folkeoplysende fællesskab.

I den forbindelse vil jeg opfordre til, at vi ikke kun tænker på, hvordan vi vinder det tabte tilbage og genopretter den folkeoplysning, vi kender. Lad os samtidig bygge på de nye tanker og nye metoder, som skoler og foreninger har udviklet under pandemien. Lad genstarten også blive præsentationen af en ny og bedre folkeoplysning, som giver borgerne den viden og de fællesskaber, som de har brug for i dag og i de kommende år.

Per Paludan Hansen, formand.