Råd og støtte
Corona

Råd og støtte

Redaktionel dato: 21. maj 2021

Folkeoplysning genåbnet 17-01-22

Fra og med 17. januar er det muligt at gennemføre stort set alle former for folkeoplysende aktiviteter og foreningsarrangementer. Dog er der stadig restriktioner for de allerstørste.

Ved indendørs aktiviteter er der dog krav om mundbind eller visir, undtagen når kursister o.l. sidder ned. Der er også krav om fremvisning af coronapas, dog ikke for foreningsaktiviteter

Kompensation og støtte (opdateret 10-01-22)

Folketinget har vedtaget kompensationsordninger i forbindelse med den aktuelle nedlukning.

På Kulturministeriets område træder disse kompensationsordninger i kraft fra og med 19. december:

Kompensationsordninger for folkehøjskolers tabte deltagerbetalinger. Ordningen genåbner på de hidtil gældende vilkår.

Kompensationsordningen for tabt deltagerbetaling for aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet. Ordningen genåbner på de hidtil gældende vilkår. Der er ikke krav om at have udtømt mulighederne i de generelle kompensationsordninger først.

Kulturministeriet har ikke udsendt nærmere retningslinjer for ansøgning og udbetaling af kompensation for denne periode. Det afventer Finansudvalgets vedtagelse af et aktstykke.

Der afsættes 20 mio. kr. til foreningspuljen, der udmøntes til foreninger og idræt af organisationerne (DIF, DGI, DUF og Dansk Firmaidræt) på de hidtil gældende vilkår, målrettet tabte indtægter fra aflyste arrangementer. En del af denne pulje afsættes til amatørkulturen og det frivillige kulturelle arbejde.