Råd og støtte - en oversigt
Corona

Råd og støtte - en oversigt

Redaktionel dato: 30. april 2020

Sidste nyt om coronastøtte til folkeoplysning

25-03-21: Seneste genåbning af kompensationspuljen

20-01-21: Forligspartierne har revidere december-aftalen, så folkeoplysende foreninger kun skal søge kompensation ét sted.

17-12-20: Et flertal af Folketingets partier har aftalt nye støtteordninger, der også gælder folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for folkeoplysende aktiviteter

25-05-21: Opdatering af retningslinjer for indendørs og udendørs aktiviteter

21-05-21: Al folkeoplysningen er genåbnet

22-03-21: Partierne aftaler genåbningsplan - også for folkeoplysende skoler og foreninger

 

Hvor kan folkeoplysende organisationer søge støtte?

De folkeoplysende skoler og foreninger har vidt forskellige aktiviteter. De reguleres af forskellige love, der er placeret i forskellige ministerier. Og deres finansiering er også meget forskellig.

Det betyder også, at konsekvenserne af corona-nedlukningen slet ikke er ens fra skoleform til skoleform, fra forening til forening. Derfor er støtteordninger og hjælpepakker også forskellige.

Oven i dette kommer, at støtteordningerne blev aftalt og indført drypvis, og for mange af DFS' medlemsorganisationer er det nødvendigt at surfe mellem de forskellige ordninger, herunder søge først den ene og derefter den anden.

På denne sider forsøger vi at skabe et overblik over, hvor man kan hente støtte, og hvem man kan spørge, både i DFS, i medlemsorganisationerne og i ministeriet og styrelser.

Carolina Magdalene Maier
Kontaktoplysninger

Carolina Magdalene Maier

Sekretariatschef

Hovedopgaver: Daglig og strategisk ledelse, politisk interessevaretagelse og betjening af DFS’ bestyrelse

Email: cmm@dfs.dk

Telefon: 60771525

Kulturministeriet
Hjemmeside og hotline
Kulturministeriet

Corona-hotline: Medarbejdere i Kulturministeriet besvarer spørgsmål om de ordninger, der er etableret under Kulturministeriet og vejleder om, hvordan man gør brug af dem, samt henviser til Erhvervsministeriets hotline, når det er relevant. 33 74 50 00 Åben alle hverdage kl. 9-16.

Kommunalt tilskud
Bekendtgørelse
Kommunalt tilskud

Kulturministeriets bekendtgørelse (31-05-20) giver kommunerne hjemmel til at udbetale tilskud til planlagte men ikke-afholdte folkeoplysende aktiviteter. Du kan også kontakte DFS’ sekretariatschef, Carolina Magdalene Maier, med spørgsmål på dette område: cmm@dfs.dk; 3326 0373

Tilskud og bevillinger fra Slots- og Kulturstyrelsen eller Statens Kunstfond
Tilskud og bevillinger fra Slots- og Kulturstyrelsen eller Statens Kunstfond

Mange foreninger oplever udfordringer, fordi det forventes, at aktivitet for givne bevillinger afholdes senere på året, hvilket ikke altid er muligt. DFS har har opfordret til, at der slækkes på kravene for afrapportering. Input eller spørgsmål: Kontakt DFS’ sekretariatschef, Carolina Magdalene Maier: cmm@dfs.dk; 3326 0733

Hjælpepakker til scenekunst
Hjælpepakker til scenekunst

Den 18.4. 20 blev der vedtaget to ordninger, som skal dække bl.a. amatørkulturens behov for dækning af tab og udgifter. Aftalen om nødlidende kulturinstitutioner Samtidig blev den eksisterende ordning forlænget og udvidet, så flere vil være dækket af den, bl.a. arrangementer med deltagertal fra 350 personer og med højere statsligt driftstilskud end 50%. Aftalen om udvidelse af kompensationsordning

Carolina Magdalene Maier
Kontakt

Carolina Magdalene Maier

Sekretariatschef

Hovedopgaver: Daglig og strategisk ledelse, politisk interessevaretagelse og betjening af DFS’ bestyrelse

Email: cmm@dfs.dk

Telefon: 60771525