Råd og støtte
Corona

Råd og støtte

Redaktionel dato: 21. maj 2021

Folkeoplysning genåbnet

Fra og med 17. januar blev det muligt at gennemføre stort set alle former for folkeoplysende aktiviteter og foreningsarrangementer.

Fra og med 31. januar er alle begrænsninger og særregler fjernet

Kompensation

En stor del af Folketingets partier er enige om kompensationsordninger i forbindelse med nedlukningen af aftenskoler, folkeuniversiteter, daghøjskoler og højskoler i december og januar. Den 14. januar bevilligede Folketingets finansudvalg 45 millioner kroner til formålet.

Der afsættes 20 mio. kr. til foreningspuljen, der udmøntes til foreninger og idræt af organisationerne (DIF, DGI, DUF og Dansk Firmaidræt) på de hidtil gældende vilkår, målrettet tabte indtægter fra aflyste arrangementer. En del af denne pulje afsættes til amatørkulturen og det frivillige kulturelle arbejde.

Der er endnu ikke åbnet for ansøgninger til puljerne