Forberedende forløb i folkeoplysende skoler
Unge

Forberedende forløb i folkeoplysende skoler

Redaktionel dato: 19. februar 2020

Fleksibilitet og sammenhæng

De folkeoplysende skoler hjælper mange unge, som ikke kan komme videre personligt, socialt og uddannelsesmæssigt. Ofte de gået i stå mellem folkeskole og ungdomsuddannelser.

De folkeoplysende skoler er forskellige, men de også vigtige fællestræk:

  • Fleksible forløb med fokus på den enkelte deltager i et fællesskab
  • Attraktive læringsmiljøer
  • En pædagogik der fremmer personlig motivation og læring
  • Sammenhæng mellem faglig læring og livslæring
  • Sammenhæng mellem læring og vejledning

De folkeoplysende skoler med tilbud til unge er frie fagskoler, højskoler, ungdomsskoler, daghøjskoler og oplysningsforbund.

Alternativer til FGU

De folkeoplysende skoler kan noget særligt. Derfor er de  et vigtigt alternativ og supplement til den Forberedende Grunduddannelse (FGU).

"Alternativer til FGU" er en rapport om, hvorfor de folkeoplysende skoleformer kan hjælpe unge, som FGU ikke er det bedste tilbud til.

Rapporten er udarbejdet af DFS på baggrund af bidrag fra de omtalte skoleformers landsorganisationer.

Alternativer til FGU
Stine Hohwü-Christensen
Kontakt

Stine Hohwü-Christensen

Udviklingskonsulent

Hovedopgaver: Politik og Udvikling, samt puljeansvarlig

Hils på Stine

Email: shc@dfs.dk

Telefon: 33260376