Hvordan fortolker man folkeoplysningsloven?

Hvordan fortolker man folkeoplysningsloven?

Redaktionel dato: 25. juni 2019

Det kan i dag være svært at få hjælp til, hvordan man kan tolke folkeoplysningsloven i forbindelse med konkrete sager, tilskudsmodeller, lokaler og anlæg m.v. Fritid&Samfund tilbyder en workshop om problemerne med at fortolke loven.

Hvordan fortolker man folkeoplysningsloven?

Gennem oplæg, cases og erfaringsudveksling workshoppen give medlemmer af § 35, stk. 2-udvalg (folkeoplysningsudvalg) og andre interesserede mulighed for at blive klogere på, hvordan loven kan tolkes, og hvordan den kan bruges på den mest hensigtsmæssige måde.
Alle er velkomne, men erfarne medlemmer af § 35, stk 2-udvalg og administrative medarbejdere vil få størst udbytte af workshoppen.
Undervisere er:

  • Søren Gøtzche, konsulent, Furesø Kommune
  • Kai Raun, konsulent, Fritid og Samfund

Tid: Onsdag den 25. september, kl. 10 – 15.00
Sted: DGI-Huset i Aarhus, Værkmestergade 17, Aarhus (i gå-afstand fra Banegården)
Pris, medlemmer af Fritid&Samfund: 1.295 kr.
Pris, ikke-medlemmer: 1.595 kr.

Læs mere om workshoppens indhold og om tilmelding