Det mener vi!
Om DFS

Det mener vi!

Redaktionel dato: 29. april 2021
DFS:

En fri, fleksibel og inkluderende folkeoplysning

DFS var i dialog med tidligere kulturminister Joy Mogensen om ændringer på folkeoplysningsområdet. Med oplægget "En fri, fleksibel og inkluderende folkeoplysning" fortsætter vi nu dialogen med den nye minister, Ane Halsboe-Jørgensen.

Folkeoplysningen er en del af samfundet og folkeoplysningen er en del af den demokratiske debat. Folkeoplysende aktører tager stilling til samfundet. Det gør DFS også.

Her præsenterer vi DFS' position på emnerne:

Læs positionspapirer her: