Klima, natur og miljø
Det mener DFS om...

Klima, natur og miljø

Redaktionel dato: 3. maj 2021
"Nuværende generationer bør efterlade jorden i en tilstand, som giver efterfølgende generationer de samme muligheder for det gode liv." (Foto: Peter Grosen)

"Nuværende generationer bør efterlade jorden i en tilstand, som giver efterfølgende generationer de samme muligheder for det gode liv." (Foto: Peter Grosen)

DFS mener, at klima, miljø og natur-dagsordenen bør stå højt på de politiske partiers, erhvervslivets og civilsamfundets prioriteringsliste. Samtidig er det en prioritet for DFS at opfordre til at tænke i langsigtede løsninger, så realpolitiske initiativer implementeres på længere sigt.

DFS mener, at folkeoplysningen bør være en aktiv brik i omstillingen til et bæredygtigt samfund. DFS forstår bæredygtig udvikling således, at nuværende generationer bør efterlade jorden i en tilstand, som giver efterfølgende generationer de samme muligheder for det gode liv.

For DFS er det essentielt, at civilsamfundet inddrages i løsningerne på den grønne omstilling og den ambitiøse, men nødvendige målsætning om at sænke co2-udledningen med 70% i 2030. Den grønne omstilling bør foregå i et forpligtende fællesskab, og det haster.

En afgørende nøgle hertil er folkeoplysning, fordi de folkeoplysende fællesskaber er handlingsfællesskaber. DFS vil arbejde for, at den politiske opmærksomhed rettes mod borgernes bæredygtige handlingsmuligheder. Derfor bør klimahandlingsplanen og fremtidige tiltag inddrage civilsamfundets organisationer, herunder folkeoplysningen.

Det ambitiøse fokus på folkeoplysningens aktive opgave i den bæredygtige omstilling betyder for de folkeoplysende foreninger, at enhver folkeoplysende aktivitet i praksis bør forholde sig til spørgsmålet om menneskets rolle i verden i et bæredygtighedsperspektiv.

Det er DFS’ opgave, som paraplyorganisation for en række folkeoplysende foreninger, at anspore sine medlemmer til denne aktive bevægelse. Det kan gøres abstrakt og tematisk på et debatmøde om klimaforandringer og deltagernes holdninger dertil, eller det kan gøres konkret og praktisk på et sykursus, hvor deltagerne reflekterer over, hvordan anvendelsen af genbrugsstoffer eller valget af bæredygtigt producerede stoffer er med til at bidrage til en mere bæredygtig verden.

Formålet er ikke at finde færdige svar – men at sætte spot på, hvordan den enkelte borger i et opløftende fællesskab rent faktisk er med til at gøre en forskel.

DFS foreslår konkret at:

  • Folketinget nedsætter en grøn demokratifond der arbejder for, at den grønne omstilling sker på alle niveauer, i hele Danmark, og med aktiv involvering af borgerne
  • der indføres markante og ensartede, gradvis stigende priser på udledning af drivhusgasser (co2-afgift), jf. Klimarådets anbefalinger
  • en tredjedel af Danmarks landareal bør være natur i 2030, jf. Danmarks Naturfredningsforenings anbefalinger.
  • civilsamfundet prioriteres og systematisk inddrages i den grønne omstilling, både hvad angår national og lokal lovgivning og udvikling.

Dansk Folkeoplysnings Samråds bestyrelse, april 2021