Klima, natur og miljø
Det mener DFS om...

Klima, natur og miljø

Redaktionel dato: 3. maj 2021
Unge bygger en raketovn som en del af deres bæredygtighedskursus i ungdomsskolen UngOdense.

Unge bygger en raketovn som en del af deres bæredygtighedskursus i ungdomsskolen UngOdense.

DFS mener, at klima, miljø og natur-dagsordenen bør stå højt på de politiske partiers, erhvervslivets og civilsamfundets prioriteringsliste. Samtidig er det en prioritet for DFS at opfordre til at tænke i langsigtede løsninger, så realpolitiske initiativer implementeres på længere sigt. DFS mener, at folkeoplysningen bør være en aktiv brik i omstillingen til et bæredygtigt samfund. DFS forstår bæredygtig udvikling således, at nuværende generationer skal gøre alt, hvad de kan, for at efterlade jorden i en tilstand, der giver efterfølgende generationer bedst mulige livsvilkår.

For DFS er det essentielt, at folkeoplysningen inddrages i løsningerne på den grønne omstilling og den ambitiøse, men nødvendige målsætning om at sænke CO2-udledningen med 70% i 2030. Den grønne omstilling bør foregå i et forpligtende fællesskab, og det haster. En afgørende nøgle hertil er folkeoplysning, fordi de folkeoplysende fællesskaber er handlingsfællesskaber.

Det ambitiøse fokus på folkeoplysningens aktive opgave i den bæredygtige omstilling betyder, at det bliver en central opgave for DFS, som paraplyorganisation for en række folkeoplysende foreninger, at anspore sine medlemmer til at indtænke bæredygtighed i deres aktiviteter. Det kan gøres abstrakt og tematisk på et debatmøde om klimaforandringer og deltagernes holdninger dertil, eller det kan gøres konkret og praktisk på et sykursus, hvor deltagerne reflekterer over, hvordan anvendelsen af genbrugsstoffer eller valget af bæredygtigt producerede stoffer er med til at bidrage til en mere bæredygtig verden. Formålet er ikke at finde færdige svar – men at sætte spot på, hvordan det enkelte menneske i et fællesskab rent faktisk er med til at gøre en forskel.

DFS foreslår konkret, at:

  • anspore sine medlemmer til at bidrage den bæredygtige omstilling ved at skabe folkeoplysende mødesteder, hvor fakta om klima-, miljø- og naturdagsordenen præsenteres, og menneskers handlerum og handlemuligheder diskuteres og udvikles.
  • påvirke det politiske niveau til at have større blik for menneskers bæredygtige handlingsmuligheder gennem de folkeoplysende fællesskaber. Derfor bør klimahandlingsplanen og fremtidige tiltag inddrage civilsamfundets organisationer, herunder folkeoplysningen.
  • foreslå Folketinget at nedsætte en grøn fond der arbejder for, at den grønne omstilling sker på alle niveauer, i hele Danmark, og med aktiv involvering af borgerne
  • bakke formelt og reelt op om Klimarådets anbefalinger.

Dansk Folkeoplysnings Samråds bestyrelse, april 2021