Videre i uddannelse, job og tilværelse
Viden - Unge

Videre i uddannelse, job og tilværelse

Folkeoplysende skole tilbyder forberedende forløb til unge, der har brug for afklaring, opkvalificering eller på anden vis har brug for at blive styrket i overgangen til en ungdomsuddannelse eller til et job. Skolerne har en fleksibel tilgang og tænker faglig, personlig og social læring sammen.

Redaktionel dato: 19. juli 2023
De unge har brug for empowerment
Daghøjskolelederen og ungdomsskolelederen:

De unge har brug for empowerment

Elise Greve og Lars B. Kristensen yderst til højre

Elise Greve og Lars B. Kristensen yderst til højre

Elise Greve, leder af Randers Daghøjskole: ”Vi styrker deres handleevne, kontrol og ejerskab over de beslutninger, der påvirker deres levevilkår, hverdag og fremtid.”

Lars B. Kristensen, leder af Silkeborg Ungdomsskole: "Vi prøver at få dem til at stoppe op, mærke efter, hvad de vil, men også stille krav til sig selv. Vi prøver at få fat i urkraften i dem." 

Læs mere

Fleksibilitet og sammenhæng

De folkeoplysende skoler er forskellige, men de har også vigtige fællestræk:

  • Fleksible forløb med fokus på den enkelte deltager i et fællesskab
  • Attraktive læringsmiljøer med andre unge
  • En pædagogik der fremmer personlig motivation og læring
  • Fokus på både faglige og sociale kompetencer
  • Sammenhæng mellem læring og vejledning

De folkeoplysende skoler med tilbud til unge er frie fagskoler, efterskoler, højskoler, ungdomsskoler, daghøjskoler og oplysningsforbund.

Artikler og sider om unge