Videre i uddannelse, job og tilværelse
Viden - Unge

Videre i uddannelse, job og tilværelse

Folkeoplysende skole tilbyder forberedende forløb til unge, der har brug for afklaring, opkvalificering eller på anden vis har brug for at blive styrket i overgangen til en ungdomsuddannelse eller til et job. Skolerne har en fleksibel tilgang og tænker faglig, personlig og social læring sammen.

Redaktionel dato: 19. juli 2023

Fleksibilitet og sammenhæng

De folkeoplysende skoler er forskellige, men de har også vigtige fællestræk:

  • Fleksible forløb med fokus på den enkelte deltager i et fællesskab
  • Attraktive læringsmiljøer med andre unge
  • En pædagogik der fremmer personlig motivation og læring
  • Fokus på både faglige og sociale kompetencer
  • Sammenhæng mellem læring og vejledning

De folkeoplysende skoler med tilbud til unge er frie fagskoler, efterskoler, højskoler, ungdomsskoler, daghøjskoler og oplysningsforbund.

Artikler og sider om unge