Videre i uddannelse, job og tilværelse
Viden - Unge

Videre i uddannelse, job og tilværelse

Folkeoplysende skoler tilbyder forberedende forløb - til unge, der er gået i stå mellem folkeskole og ungdomsuddannelser. Skolerne er fleksible og tænker faglig læring og livslæring sammen.

Redaktionel dato: 9. marts 2020

Fleksibilitet og sammenhæng

De folkeoplysende skoler er forskellige, men de også vigtige fællestræk:

  • Fleksible forløb med fokus på den enkelte deltager i et fællesskab
  • Attraktive læringsmiljøer
  • En pædagogik der fremmer personlig motivation og læring
  • Sammenhæng mellem faglig læring og livslæring
  • Sammenhæng mellem læring og vejledning

De folkeoplysende skoler med tilbud til unge er frie fagskoler, højskoler, ungdomsskoler, daghøjskoler og oplysningsforbund.

Artikler og sider om unge