Efterskoler
VIDERE I UDDANNELSE, JOB OG TILVÆRELSE

Efterskoler

Redaktionel dato: 16. juni 2020

Hovedparten af efterskolernes undervisning er 8., 9. og 10. klasse og dermed en del af grundskolen.

Men derudover har de også prøvefri klasser og enkelte helt prøvefri efterskoler. Den prøvefri undervisning foregår især på specialefterskolerne, der er et tilbud til elever med særlige behov. Det kan være elever med ordblindhed, med handicap eller elever inden for autismespekteret.

I og med de er prøvefri får disse klasser karakter af forberedende tilbud.

Efterskoleforeningens hjemmeside