Efterskoler
VIDERE I UDDANNELSE, JOB OG TILVÆRELSE

Efterskoler

Redaktionel dato: 16. juni 2020

Der findes 3 typer af efterskoler; almene efterskoler, ordblindeefterskoler og specialefterskoler. På alle typer af skoler bor eleverne sammen med andre unge og der er fokus på fællesskab og læring. På efterskoler opnår elever både faglige og sociale kompetencer.

Specialefterskolerne henvender sig til elever med særlige behov. Det kan være elever med specifikke eller generelle læringsvanskeligheder, elever med en udviklingsforstyrrelse, f.eks. ADHD eller autismespektrumforstyrrelser.

På specialefterskolerne er der ekstra lærere i undervisningen, som giver mulighed for at lave særlig tilrettelagt undervisning. De fleste specialefterskoler tilbyder folkeskolens afgangsprøver i dansk og matematik, mens en lille gruppe af specialefterskolerne er prøvefri. I og med de er prøvefri får disse forløb karakter af forberedende tilbud.

På ordblindeefterskolerne modtager eleverne niveaudelt undervisning på små hold med fokus på, hvordan man anvender kompenserende hjælpemidler. De små hold gør det muligt at skabe tætte relationer med eleverne, som bidrager til at styrke trivsel og motivation for læring.

På de fleste ordblindefterskoler afsluttes skoleåret med folkeskolens prøver, hvor der er mulighed for at aflægge prøver på særlige vilkår.

Læs mere om efterskolerne her